Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor het opkopen van uw woning? Dan gelden de volgende voorwaarden.

  • Uw woning staat in het toepassingsgebied van het Koopinstrument.
    Kijk in het postcodeoverzicht of uw woning in het toepassingsgebied staat.
  • Uw woning staat een aaneengesloten periode van minimaal acht maanden aantoonbaar via een makelaar openbaar te koop.
  • De woning is uw eigendom en hoofdverblijf. Of u heeft de woning via een erfenis gekregen. In alle gevallen dient het perceel een woonbestemming te hebben.
  • Uw woning dient vrij van gebruik of huur te worden opgeleverd. Leasecontracten worden niet overgenomen.

Laatste update: 05-01-2023