Woonbedrijf

De Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen is op 31 januari 2019 opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor het opkopen van woningen en voor het beheren van opgekochte woningen in het aardbevingsgebied.

Leefbaarheid

Het woonbedrijf heeft specifiek aandacht voor de leefbaarheid in het gebied. Om langdurige leegstand van woningen te voorkomen, worden opgekochte woningen doorverkocht, versterkt, gesloopt of gebruikt als tijdelijke huisvesting voor bewoners die door de versterking niet in hun eigen huis kunnen wonen. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt.

Tijdelijk leegstaande woningen worden door het woonbedrijf beheerd. Dat beheer is erop gericht om risico's zoals vandalisme, verloedering, kraak, diefstal of brandstichting te verminderen. Schades als gevolg van bijvoorbeeld onstuimig weer worden hersteld en als er een tuin aanwezig is wordt deze ook onderhouden.