Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG)

De subsidie Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) is bedoeld voor regulier onderhoud aan Rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. Bijvoorbeeld voor restauratie of herbestemming.

Met deze regeling kunnen eigenaren van Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied hun monument in extra goede staat brengen. Eigenaren kunnen aanvragen indienen bij de provincie Groningen. Het Nationaal Restauratiefonds betaalt de subsidies uit.

Lees meer over de RORG-subsidie op de website van de provincie Groningen.