Subsidie verduurzaming en verbetering gebouwen

De Rijksoverheid, aardbevingsgemeenten en provincie Groningen hebben 6 november 2020 afgesproken dat eigenaren van woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied een subsidie kunnen krijgen om hun gebouw te verduurzamen en te verbeteren. Wilt u weten voor welke subsidie u in aanmerking komt? Bekijk dan het schema Heb ik recht op een vergoeding?

De subsidies zijn aan te vragen via Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Op de website van SNN is uitgebreide informatie te vinden over de voorwaarden en aanvraagmogelijkheden van onderstaande subsidies.

Gebouwen in het versterkingsprogramma

Gebouwen buiten het versterkingsprogramma

Heb ik recht op een vergoeding?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding uit de afspraken van 6 november 2020 tussen de Rijksoverheid, aardbevingsgemeenten en provincie Groningen? Bekijk dan onderstaand schema. Door op het vergrootglas in de afbeelding te klikken, kunt u het schema vergroten. U kunt het schema ook downloaden.

De titel van deze afbeelding is ‘Heb ik recht op een vergoeding?’. In de afbeelding worden stappen genoemd. Per stap kan iemand kiezen voor ‘ja’ of ‘nee’. Zo ziet hij of zij welke subsidie of tegemoetkoming er voor hem of haar is. Het stappenplan benoemt de volgende punten: •	De start van de afbeelding is de stelling: mijn gebouw zat op 6 november 2020 in het versterkingsprogramma van NCG.  •	Alle subsidies en tegemoetkomingen die in deze afbeelding genoemd worden, zijn aan te vragen via SNN (LINK). Vanaf wanneer de vergoeding aangevraagd kan worden, verschilt per subsidie.  •	Er is een subsidie van 17.000 euro voor eigenaren van wie het gebouw niet is beoordeeld met de oude inzichten (NPR 9998:2018 tijdvak 2 of ouder). Aan te vragen vanaf 1 juni 2021.  •	Er is een subsidie van 17.000 euro en een tegemoetkoming van 13.000 voor eigenaren die niet kiezen voor een aanvullend pakket met (versterkings)maatregelen. Deze aanvraag kan vanaf dit najaar worden gedaan. Deze subsidie geldt ook voor eigenaren die wel kiezen voor een nieuwe beoordeling. In dit laatste geval moet met de subsidieaanvraag een herbeoordelingsbesluit van NCG meegestuurd worden en kan de eigenaar de subsidie al aanvragen vanaf 1 juni 2021.    •	Er is een subsidie van 7.000 euro voor eigenaren die niet kiezen voor een nieuwe beoordeling met de nieuwe inzichten (zie deze video voor een uitleg van de nieuwe inzichten (LINK, MAAR VIDEO IS NOG NIET KLAAR). Deze subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 juni 2021. Eigenaren kunnen deze subsidie ook aanvragen als ze al een versterkt gebouw hebben of als ze al een overeenkomst hebben gesloten met een aannemer of als ze wel kiezen voor het laten uitvoeren van aanvullende (versterkings)maatregelen waarover hij of zij door de eigen gemeente is geïnformeerd. Zo wordt voorkomen dat er in de wijk verschillen ontstaan in de versterkingsmaatregelen. Deze subsidie kan worden aangevraagd vanaf dit najaar. •	Zat een gebouw niet in het versterkingsprogramma op 6 november 2020, dan is er geen vergoeding voor eigenaren die niet particulier eigenaar van een gebouw zijn met woonbestemming in het gebied waar de waardedalingsregeling geldt plus de postcodes 9679, 9681 en 9682. Voor eigenaren die wel particulier eigenaar zijn, is een subsidie van 10.000 euro beschikbaar. Het gebouw moet dan gebouwd zijn voor 1 januari 2016. Aanvragen kan vanaf 1 juli 2021.

©NCG

Laatste update: 12-1-2022