Uw batch

Voor een aantal adressen binnen de versterkingsoperatie zijn in de voorgaande jaren dezelfde uitvoerings-(technische) en bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze groepen adressen noemen we batches. De adressen binnen de verschillende batches zijn verspreid over meerdere gemeenten binnen het aardbevingsgebied.

Een beschrijving van de verschillende batches vindt u hieronder. 

De batches

Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 06-06-2023