De versterking in stappen

Het versterkingstraject bestaat uit zes fasen. Tijdens de eerste drie fasen onderzoekt NCG of een gebouw veilig is. Veilig volgens de in Nederland geldende veiligheidsnorm.

In het aardbevingsgebied betekent 'veilig' dat iedereen genoeg tijd moet hebben om een gebouw bij een zware aardbeving veilig uit te komen. Is een gebouw veilig, dan is het 'op norm'.

Is een gebouw op norm? Dan ronden we het versterkingstraject af. Is een gebouw niet veilig volgens de norm? Dan gaan we het versterken. Tijdens de laatste drie fasen van het traject passen we een gebouw zo aan dat het wél aan de norm voldoet. 

Meer weten? Kijk dan bij de Versterking in stappen.