De versterking in stappen

Het versterkingstraject bestaat uit zes fasen. Tijdens de eerste drie fasen onderzoekt NCG of een woning veilig is. Veilig volgens de in Nederland geldende veiligheidsnorm.

In het aardbevingsgebied betekent 'veilig' dat iedereen genoeg tijd moet hebben om een woning bij een zware aardbeving veilig uit te komen. Is een woning veilig, dan is het 'op norm'.

Is een woning op norm? Dan ronden we het versterkingstraject af. Is een woning niet veilig volgens de norm? Dan gaan we het versterken. Tijdens de laatste drie fasen van het traject passen we een woning zo aan dat het wél aan de norm voldoet. 

Meer weten? Kijk dan bij de Versterking in stappen.

* Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.