Vergoeding Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Wordt uw woning gesloopt of versterkt en worden hierdoor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) verwijderd of beschadigd? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 

Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) zijn dingen die u zelf in uw woning aanbrengt. Denk aan een tuinhuis met fundering, een schutting of pergola, een serre, een veranda of uitbouw, sierbeplanting, sierbestrating of een vijver. Het kan ook gaan om een garage, een uitbreiding of vervanging van de keuken of badkamer, aanvullende (technische) installaties, zoals zonneschermen en zonnepanelen of andere voorzieningen die met toestemming van de verhuurder zijn aangebracht. 

Mogelijk moeten we uw Zelf Aangebrachte Voorziening verwijderen en kunnen we deze niet meer terugplaatsen.

Hoe hoog is de vergoeding?

U kunt een vaste vergoeding van 3.000 euro aanvragen voor uw Zelf Aangebrachte Voorziening. Het voordeel van de vaste vergoeding is dat u zeker weet dat u 3.000 euro ontvangt. Denkt u dat de kosten voor het opnieuw plaatsen van uw voorzieningen hoger zijn? Dan kunt u met het aanvraagformulier ook om een opname vragen. Een bouwkostendeskundige komt dan bij u thuis om de waarde van de voorziening te bepalen.

Voor het bepalen van de waarde kijkt de deskundige naar de kosten voor het opnieuw plaatsen van een voorziening op het moment van uw aanvraag. U ontvangt het bedrag dat de bouwkostendeskundige vaststelt. Dat betekent dat dit bedrag hoger, maar ook lager dan 3.000 euro kan zijn. Dit geld mag u uitgeven zoals u wilt. Het is niet verplicht opnieuw dezelfde voorziening te kopen.

Wat als uw voorziening al verwijderd is?

Woonde u in een huurwoning die al gesloopt of versterkt is? En is daarbij een zelf aangebrachte voorziening verwijderd? Dan kunt u het vaste bedrag van € 3.000,- aanvragen. 

Was uw voorziening meer dan € 3.000,- euro waard? Stuur dan oude bonnen en rekeningen mee om dit te bewijzen. Een bouwkostendeskundige bepaalt dan de hoogte van de vergoeding met de bonnen. Heeft u geen bonnen meer? Dan kunt u alleen het vaste bedrag van € 3.000,- aanvragen.

Hoe vraagt u de vergoeding aan?

Uw verhuurder laat u weten dat uw woning wordt gesloopt of versterkt. Daarna kunt u deze vergoeding aanvragen. Dit kan tot en met 31 december 2028.

Download het aanvraagformulier voor de ZAV-regeling. Print het formulier, vul het in en stuur de volgende verplichte documenten mee:

  • Een kopie van uw huurovereenkomst.*
  • Een kopie van een bankafschrift of een ander bewijs waaruit blijkt dat u de huur aan uw verhuurder heeft betaald kort voor de versterking of sloop van de huurwoning.* 
  • Een kopie van uw bankpas.
  • Was uw voorziening meer dan € 3.000,- waard en is deze al verwijderd? Stuur dan ook oude bonnen en rekeningen mee.
  • Gaat het om voorzieningen die niet in de lijst met voorzieningen staan, maar die u wel met toestemming van de verhuurder heeft aangebracht? Voeg dan ook de toestemming van de verhuurder toe.

Als u een ZAV-verklaring bij uw verhuurder aanvraagt, hoeft u de documenten met een * niet op te sturen. 

Stuur uw aanvraagformulier en de verplichte documenten naar:

Nationaal Coördinator Groningen
Tegemoetkoming ZAV
Antwoordnummer 700
9700 WB Groningen

Een postzegel plakken is niet nodig. Het is niet mogelijk om de aanvraag en documenten per e-mail op te sturen. We nemen de aanvraag dan niet in behandeling.

Heeft u geen printer? Vraag het formulier dan aan bij NCG op telefoonnummer 088 - 041 44 77. U kunt ook een e-mail sturen naar tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl. U kunt het formulier ook ophalen bij uw woningcorporatie.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Nadat NCG uw aanvraag heeft ontvangen, laten we u dat weten met een brief. Als uw aanvraag volledig is, sturen we u binnen twaalf weken een brief met ons besluit. Vraagt u een opname door een bouwkostendeskundige aan? Dan duurt dit ook twaalf weken. Soms kan het langer duren. Dan laten we dit aan u weten.

Wanneer wordt de vergoeding uitbetaald?

Heeft u recht op een tegemoetkoming? Dan betalen we het bedrag uit binnen 30 dagen nadat u het besluit heeft ontvangen. U ontvangt de betaling op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven. Houd er dus rekening mee dat er tijd zit tussen de aanvraag en de uitbetaling.

Meer informatie over de ZAV-regeling?

Heeft u een vraag? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Bel ons op 088 - 041 44 77 of een stuur een e-mail naar tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl. We zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

Laatste update: 01-07-2023