Aanbestedingsregels

NCG is gebonden aan de Aanbestedingswet 2012 doordat het onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Bij het aanbesteden houdt NCG zich aan de volgende uitgangspunten:

  • Non-discriminatie
  • Gelijke behandeling van marktpartijen
  • Transparantie
  • Proportionaliteit

NCG is bij het inkopen van leveringen, diensten en werken gebonden aan de aanbestedingsregels. Afhankelijk van de geldende regelgeving en argumenten besteden we opdrachten enkelvoudig, meervoudig onderhands, Nationaal of Europees aan. 

Voor meer informatie over inkoop en aanbesteden kunt u de website van Pianoo raadplegen. Voor meer informatie over klachten over aanbestedingen kunt u de pagina Klachtenloket aanbestedingen bekijken.

Laatste update: 13-04-2021