Aanmelden als onafhankelijk adviseur

Bij de versterking van een woning komt veel kijken. Voor de eigenaar kan de versterking ingewikkeld en ingrijpend zijn. Daarom kan een eigenaar op kosten van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een onafhankelijke adviseur inhuren. Geïnteresseerde adviseurs kunnen zich aanmelden bij NCG. Adviseurs die aan de voorwaarden voldoen, komen op een lijst waar eigenaren straks uit kunnen kiezen.

Eigenaren mogen ook zelf een onafhankelijke adviseur voorstellen. NCG controleert dan of de adviseur voldoende gekwalificeerd is. 

Soorten adviseurs

Eigenaren kunnen kiezen uit drie verschillende soorten adviseurs. Welke soort adviseur de eigenaar inzet, hangt af van de situatie van de eigenaar en de fase van het versterkingsproces. Dit zijn de drie soorten adviseurs: herbeoordelingsadviseur, bouwadviseur (privaat en publiek) en financieel adviseur (privaat en publiek).

Herbeoordelingsadviseur

De herbeoordelingsadviseur adviseert eigenaren die de mogelijkheid krijgen om hun woning opnieuw te laten beoordelen volgens de nieuwste inzichten. Deze adviseur helpt eigenaren om een keuze te maken tussen het laten doen van een nieuwe beoordeling of het uitvoeren van het beschikbare versterkingsadvies.

Bouwadviseur (privaat en publiek)

Een bouwadviseur kan een eigenaar helpen vanaf de beoordeling van een woning tot aan de oplevering. De bouwadviseur helpt tijdens de ontwerpfase en uitvoeringsfase. Bijvoorbeeld bij het maken van keuzes over de bouw of het gelijktijdig verduurzamen van de woning. De bouwadviseur kan ook ondersteunen bij het voeren van gesprekken met de aannemer of andere organisaties, zoals de gemeente en NCG.

Financieel adviseur (privaat en publiek)

De financieel adviseur kan de eigenaar bijstaan op het gebied van zijn of haar persoonlijke financiële situatie als gevolg van de versterking van het pand. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het effect van de versterking op de hypotheek of de waarde van de woning. Of over mogelijke gevolgen voor verzekeringen of toeslagen. De financieel adviseur kan ook ondersteunen bij budgetbeheersing. Bijvoorbeeld als de woning door NCG wordt versterkt, maar de badkamer of tuin door de eigenaar zelf wordt gedaan.

Voorwaarden

De adviseurs moeten aan meerdere voorwaarden voldoen.

De voorwaarden verschillen per type adviseur. Een aantal voorwaarden staan hieronder beschreven. In de functieprofielen staan alle vereiste kennis en vaardigheden en de taken van de adviseur beschreven.

Voorwaarden bouwadviseur en herbeoordelingsadviseur

 • De adviseur heeft een afgeronde bouwkundige opleiding op MBO-niveau 4.
 • De adviseur heeft vijf jaar werkervaring in de bouw.
 • De adviseur heeft ervaring op het gebied van financiën in de bouw.
 • De adviseur is op de hoogte van eisen ten aanzien van vergunningen en belangrijke regelgeving.
 • De adviseur is onafhankelijk. Dit betekent dat de adviseur niet werkt voor de Rijksoverheid, Shell, Exxon of NAM. Ook is de adviseur voor de versterking niet eerder betrokken geweest bij uw woning. 

Voorwaarden financieel adviseur

 • De financieel adviseur heeft goede inhoudelijke kennis en ruime ervaring op het gebied van persoonlijke financiën.
 • De financieel adviseur heeft een afgeronde financiële opleiding op minimaal hbo-niveau. 
 • De financieel adviseur heeft minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van financieel advies.
 • De adviseur is onafhankelijk. Dit betekent dat de adviseur niet werkt voor de Rijksoverheid, Shell, Exxon of NAM. Ook is de adviseur voor de versterking niet eerder betrokken geweest bij uw woning. 
 • Verwijst de adviseur naar specifieke producten bij een bepaalde organisatie (bijv. hypotheek X bij aanbieder Y)? Dan moet de adviseur een AFM-vergunning hebben.

Werkwijze voor adviseurs

De eigenaar kiest zelf een adviseur uit die voldoet aan de voorwaarden. NCG geeft de opdracht aan de adviseur. Als het adviesproces klaar is, maakt de adviseur een factuur. De adviseur dient de factuur in bij NCG samen met een prestatieakkoordverklaring van de eigenaar. NCG controleert de factuur en regelt de betaling. Voor de bouwadviseur (privaat) en financieel adviseur (privaat) stuurt de adviseur na afloop de rekening naar de eigenaar. De eigenaar controleert en ondertekent de rekening en stuurt de rekening door naar NCG. NCG controleert of de rekening aan de voorwaarden voldoen en betaalt de rekening aan de adviseur. 

Tarieven

Voor de vijf soorten adviseurs heeft NCG maximale uren en uurtarieven opgesteld.

Tarief herbeoordelingsadviseur

 • 105 euro per uur (exclusief btw en inclusief reiskosten en verblijfskosten)
 • Maximaal 12 uur

Tarief bouwadviseur (privaat)

 • 137 euro per uur (exclusief btw en inclusief reiskosten en verblijfskosten)
 • Maximaal 36,5 uur

Tarief bouwadviseur (publiek)

 • 137 euro per uur (exclusief btw en inclusief reiskosten en verblijfskosten)
 • Maximaal 20 uur

Tarief financieel adviseur (privaat) 

 • 137 euro per uur (exclusief btw en inclusief reiskosten en verblijfskosten)
 • Maximaal 36,5 uur

Tarief financieel adviseur (publiek)

 • 137 euro per uur (exclusief btw en inclusief reiskosten en verblijfskosten)
 • Maximaal 20 uur

Aanmelden

Bent u een onafhankelijke adviseur en komt u graag op de lijst met adviseurs? Dan kunt u zich aanmelden bij NCG door het aanmeldformulier in te vullen. Binnen vijf werkdagen controleert Nationaal Coördinator Groningen (NCG) uw gegevens en ontvangt u via het platform Negometrix een e-mail met het verzoek om een uitgebreider aanmeldformulier in te vullen.

In dat formulier vragen we onder andere naar uw werkervaring en opleidingsniveau en voor welke adviseursrol(len) u ingezet kunt worden. Ook wordt u gevraagd bepaalde documenten, zoals een uittreksel van Kamer van Koophandel of diploma’s, te uploaden. NCG controleert daarna of uw aanmelding voldoet aan de voorwaarden. Voldoet u aan de voorwaarden dan wordt u toegevoegd aan de lijst.

Heeft u vragen of heeft u problemen met aanmelden? Stuur dan een e-mail naar leveranciers@nationaalcoordinatorgroningen.nl.


Laatste update: 21-09-2023