Aanmelden als onafhankelijk adviseur

Bij de versterking van een gebouw komt veel kijken. Voor de eigenaar kan de versterking ingewikkeld en ingrijpend zijn. Daarom kan een gebouweigenaar op kosten van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een onafhankelijke adviseur inhuren. Geïnteresseerde adviseurs kunnen zich aanmelden bij NCG. Adviseurs die aan de voorwaarden voldoen, komen op een lijst waar eigenaren straks uit kunnen kiezen.

Eigenaren mogen ook zelf een onafhankelijke adviseur voorstellen. NCG controleert dan of de adviseur voldoende gekwalificeerd is. 

Soorten adviseurs

Gebouweigenaren kunnen kiezen uit drie verschillende soorten adviseurs. Welke soort adviseur de eigenaar inzet, hangt af van de situatie van de eigenaar en de fase van het versterkingsproces. Dit zijn de drie soorten adviseurs: herbeoordelingsadviseur, bouwadviseur (privaat en publiek) en financieel adviseur (privaat en publiek).

Herbeoordelingsadviseur

De herbeoordelingsadviseur adviseert eigenaren die de mogelijkheid krijgen om hun woning opnieuw te laten beoordelen volgens de nieuwste inzichten. Deze adviseur helpt eigenaren om een keuze te maken tussen het laten doen van een nieuwe beoordeling of het uitvoeren van het beschikbare versterkingsadvies.

Bouwadviseur (privaat en publiek)

Een bouwadviseur kan een eigenaar helpen vanaf de beoordeling van een woning tot aan de oplevering. De bouwadviseur helpt tijdens de ontwerpfase en uitvoeringsfase. Bijvoorbeeld bij het maken van keuzes over de bouw of het gelijktijdig verduurzamen van de woning. De bouwadviseur kan ook ondersteunen bij het voeren van gesprekken met de aannemer of andere organisaties, zoals de gemeente en NCG.

Financieel adviseur (privaat en publiek)

De financieel adviseur kan de eigenaar bijstaan op het gebied van zijn of haar persoonlijke financiële situatie als gevolg van de versterking van het pand. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het effect van de versterking op de hypotheek of de waarde van de woning. Of over mogelijke gevolgen voor verzekeringen of toeslagen. De financieel adviseur kan ook ondersteunen bij budgetbeheersing. Bijvoorbeeld als de woning door NCG wordt versterkt, maar de badkamer of tuin door de eigenaar zelf wordt gedaan.

Voorwaarden

De adviseurs moeten aan meerdere voorwaarden voldoen.

De voorwaarden verschillen per type adviseur. Een aantal voorwaarden staan hieronder beschreven. In de functieprofielen staan alle vereiste kennis en vaardigheden en de taken van de adviseur beschreven.

Voorwaarden bouwadviseur en herbeoordelingsadviseur

 • De adviseur (of het bedrijf) moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
 • De adviseur moet beschikken over een afgeronde bouwkundige opleiding op minimaal MBO-niveau 4, minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de bouw hebben en bekend zijn met financiële aspecten van bouwprojecten;
 • De adviseur moet op de hoogte zijn van huidige eisen ten aanzien van vergunningen en regelgevingen;
 • De adviseur moet kunnen adviseren over de gevolgen van versterkingsadviezen en nieuwe inzichten;
 • De adviseur moet onafhankelijk zijn. Dit betekent dat de adviseur niet in dienst is bij de overheid, Shell, Exxon of NAM. De adviseur mag ook niet eerder betrokken zijn geweest bij het adres waarvoor de eigenaar advies aanvraagt.

Voorwaarden financieel adviseur

 • De adviseur moet beschikken over grondige inhoudelijke kennis en ruime ervaring op het gebied van persoonlijke financiën.
 • De adviseur moet beschikken over een afgeronde financiële opleiding op minimaal hbo-niveau. Het diploma moet voldoen aan de Wet op financieel toezicht, bijvoorbeeld financieel adviseur, finance, tax and advice.
 • De adviseur moet minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de financiële (advies)sector hebben.
 • De adviseur moet onafhankelijk zijn. Dit betekent onder andere dat de adviseur niet in dienst mag zijn van de overheid, Shell, Exxon of NAM. De adviseur mag ook niet eerder betrokken zijn geweest bij het adres waarvoor de eigenaar advies aanvraagt.

Werkwijze voor adviseurs

De eigenaar kiest zelf een adviseur uit die voldoet aan de voorwaarden. NCG geeft de opdracht aan de adviseur. Als het adviesproces klaar is, maakt de adviseur een factuur. De adviseur dient de factuur in bij NCG samen met een prestatieakkoordverklaring van de eigenaar. NCG controleert de factuur en regelt de betaling. Voor de bouwadviseur (privaat) en financieel adviseur (privaat) verloopt de betaling via de subsidieregeling waarmee de versterking van het gebouw wordt betaald.  

Tarieven

Voor de vijf soorten adviseurs heeft NCG maximale uren en uurtarieven opgesteld.

Tarief herbeoordelingsadviseur

 • 105 euro per uur (exclusief btw en inclusief reiskosten en verblijfskosten)
 • Maximaal 12 uur

Tarief bouwadviseur (privaat)

 • De vergoeding is afhankelijk van de bouwkosten en is gestaffeld. Bij complexe projecten kan dit in afstemming met NCG en de eigenaar afwijken.

  Tarief bouwadviseur (privaat)
  Bouwkosten Percentage Maximale vergoeding (exclusief btw)
  € 0,- tot € 100.000,- 3,0% € 3.000,-
  € 100.001 tot € 250.000,- 1,6% € 4.000,-
  € 250.001 en hoger 2,0% € 5.000,-

Tarief bouwadviseur (publiek)

 • 105 euro per uur (exclusief btw en inclusief reiskosten en verblijfskosten)
 • Maximaal 20 uur
 • Bij complexe projecten kan dit in afstemming met NCG en de eigenaar afwijken.

Tarief financieel adviseur (privaat en publiek)

 • 105 euro per uur (exclusief btw en inclusief reiskosten en verblijfskosten)
 • De vergoeding is afhankelijk van de bouwkosten en is gestaffeld. Bij complexe projecten kan dit in afstemming met NCG en de eigenaar afwijken.
Tarief financieel adviseur (privaat en publiek)
Bouwkosten Percentage Maximale vergoeding (exclusief btw)
€ 0,- tot € 100.000,- 3,0% € 3.000,-
€ 100.001,- tot € 250.000,- 1,6% € 4.000,-
€ 250.001,- en hoger 2,0% € 5.000,-

Aanmelden

Bent u een onafhankelijke adviseur en komt u graag op de lijst met adviseurs? Dan kunt u zich aanmelden bij NCG door het aanmeldformulier in te vullen. Binnen vijf werkdagen controleert Nationaal Coördinator Groningen (NCG) uw gegevens en ontvangt u via het platform Negometrix een e-mail met het verzoek om een uitgebreider aanmeldformulier in te vullen.

In dat formulier vragen we onder andere naar uw werkervaring en opleidingsniveau en voor welke adviseursrol(len) u ingezet kunt worden. Ook wordt u gevraagd bepaalde documenten, zoals een uittreksel van Kamer van Koophandel of diploma’s, te uploaden. NCG controleert daarna of uw aanmelding voldoet aan de voorwaarden. Voldoet u aan de voorwaarden dan wordt u toegevoegd aan de lijst.

Heeft u vragen of heeft u problemen met aanmelden? Stuur dan een e-mail naar leveranciers@nationaalcoordinatorgroningen.nl.


Laatste update: 01-02-2023