Aanmelden als onafhankelijk adviseur

Bij de versterking van een gebouw komt veel kijken. Voor de eigenaar kan de versterking ingewikkeld en ingrijpend zijn. Daarom kan een gebouweigenaar straks op kosten van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een onafhankelijke bouwkundig adviseur inhuren. Geïnteresseerde adviseurs kunnen zich aanmelden bij NCG. Adviseurs die aan de voorwaarden voldoen, komen op een lijst waar eigenaren straks uit kunnen kiezen.

Eigenaren mogen ook zelf een onafhankelijke adviseur voorstellen. NCG controleert dan of de adviseur voldoende gekwalificeerd is. Vanaf 1 juli kunnen de eerste eigenaren een herbeoordelingsadviseur aanvragen. De startdatum voor de bouwadviseurs is nog niet bekend. 

Soorten adviseurs

Gebouweigenaren kunnen straks kiezen uit drie verschillende soorten adviseurs. Welke soort adviseur de eigenaar inzet, hangt af van de situatie van de eigenaar en de fase van het versterkingsproces. Er zijn drie soorten adviseurs: herbeoordelingsadviseur, bouwadviseur (privaat) en bouwadviseur (publiek).

Herbeoordelingsadviseur

De herbeoordelingsadviseur adviseert eigenaren die de mogelijkheid krijgen om hun woning opnieuw te laten beoordelen volgens de nieuwste inzichten. Deze adviseur helpt eigenaren om een keuze te maken tussen het laten doen van een nieuwe beoordeling of het uitvoeren van het beschikbare versterkingsadvies.

Bouwadviseur (privaat)

De bouwadviseur (privaat) is bedoeld voor eigenaren die zelf de opdrachtgever zijn voor de versterking van hun woning. Dit zijn bijvoorbeeld eigenaren die meedoen aan programma’s als Eigenaar Kiest Bouwer. De bouwadviseur (privaat) begeleidt de eigenaren van versterkingsadvies tot oplevering van de woning.

Bouwadviseur (publiek)

NCG begeleidt eigenaren in het versterkingsproces. Sommige eigenaren willen daarbij ondersteuning van een onafhankelijke partij. Daarvoor kunnen ze een bouwadviseur (publiek) inschakelen. De bouwadviseur (publiek) kan de eigenaar bijstaan in het hele proces van versterkingsadvies naar definitief ontwerp.

Voorwaarden

De adviseurs moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De adviseur (of het bedrijf) moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;

 • De adviseur moet beschikken over een afgeronde bouwkundige opleiding op minimaal MBO-niveau 4, minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de bouw hebben en bekend zijn met financiële aspecten van bouwprojecten;

 • De adviseur moet op de hoogte zijn van huidige eisen ten aanzien van vergunningen en regelgevingen;

 • De adviseur moet kunnen adviseren over de gevolgen van versterkingsadviezen en nieuwe inzichten;

 • De adviseur moet onafhankelijk zijn. Dit betekent dat de adviseur niet in dienst is bij de overheid. De adviseur mag ook niet eerder betrokken zijn geweest bij het adres waarvoor de eigenaar advies aanvraagt.

In de functieprofielen staan alle vereiste kennis en vaardigheden en de taken van de adviseur beschreven.

Werkwijze voor adviseurs

De eigenaar kiest zelf een adviseur uit die voldoet aan de voorwaarden. NCG geeft de opdracht aan de adviseur. Als het adviesproces klaar is, maakt de adviseur een factuur. De adviseur dient de factuur in bij NCG samen met een prestatieakkoordverklaring van de eigenaar. NCG controleert de factuur en regelt de betaling. Voor de bouwadviseur (privaat) verloopt de betaling via de subsidieregeling waarmee de versterking van het gebouw wordt betaald.  

Tarieven

Voor de drie soorten adviseurs heeft NCG maximale uren en uurtarieven opgesteld.

Tarief herbeoordelingsadviseur

 • 105 euro per uur (exclusief btw en inclusief reiskosten en verblijfskosten)
 • Maximaal 12 uur

Tarief bouwadviseur (privaat)

 • De vergoeding is afhankelijk van de bouwkosten en is gestaffeld. Bij complexe projecten kan dit in afstemming met NCG en de eigenaar afwijken.
   

  Tarief bouwadviseur (privaat)
  Bouwkosten Percentage Totale kosten maximaal
  € 0,- tot € 100.000,- 3,0% € 3.000,-
  € 100.001 tot € 250.000,- 1,6% € 4.000,-
  € 250.001 en hoger 2,0% € 5.000,-

Tarief bouwadviseur (publiek)

 • 105 euro per uur (exclusief btw en inclusief reiskosten en verblijfskosten)
 • Maximaal 20 uur

Aanmelden

Bent u een onafhankelijke bouwkundig adviseur en komt u graag op de lijst met adviseurs? Dan kunt u zich aanmelden bij NCG door het aanmeldformulier in te vullen. Binnen vijf werkdagen controleert Nationaal Coördinator Groningen (NCG) uw gegevens en ontvangt u via het platform Negometrix een e-mail met het verzoek om een uitgebreider aanmeldformulier in te vullen.

In dat formulier vragen we onder andere naar uw werkervaring en opleidingsniveau en voor welke adviseursrol(len) u ingezet kunt worden. Ook wordt u gevraagd bepaalde documenten, zoals een uittreksel van Kamer van Koophandel of diploma’s, te uploaden. NCG controleert daarna of uw aanmelding voldoet aan de voorwaarden. Voldoet u aan de voorwaarden dan wordt u toegevoegd aan de lijst.

Heeft u vragen of heeft u problemen met aanmelden? Stuur dan een e-mail naar leveranciers@nationaalcoordinatorgroningen.nl.


Laatste update: 14-03-2022