Industrie

Bedrijven in de industriesector kunnen te maken krijgen met bodembeweging door de gaswinning in Groningen. Dit kan gevolgen hebben voor gebouwen en installaties, maar ook voor de omgeving en bedrijfsvoering.

Versterkingsaanpak voor industrie

Bedrijven in de industrie kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met de versterkingsaanpak. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) maakt onderscheid tussen de aanpak van (chemie)bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, de circa 200 kleinere bedrijven op de risicokaart en de overige industriebedrijven.

Aardbevingsbestendige nieuwbouw van industrie

Chemiebedrijven moeten het specifiek voor Groningen ontwikkelde beoordelingskader voor industriële installaties met gevaarlijke stoffen ook gebruiken bij nieuwbouw van installaties om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Industriële bedrijven die een nieuw bedrijfspand aardbevingsbestendig willen bouwen, kunnen de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 (NPR) gebruiken. In de NPR staan bouwregels en normen voor aardbevingsbestendig bouwen. De NPR is van toepassing op bedrijfsgebouwen met alleen een verblijfsfunctie. 

Aanvragen van vergoeding

Bedrijven kunnen hun aanvragen voor versterkingsmaatregelen aan industriële installaties met gevaarlijk stoffen melden en aanvragen via de Beleidsregel vergoedingen Industrie. Lees meer hierover op de pagina chemische industrie.

Industriële bedrijven met aardbevingsschade

Industriële bedrijven die fysieke aardbevingsschade, vermogensschade of waardeda­ling door aardbevingen hebben aan hun gebouwen of installaties kunnen terecht bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). 

Meer weten?

Heeft u vragen over uw bedrijf of installatie? Neem dan contact op via industrie@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Laatste update: 17-03-2022