Industrie

Bedrijven in de industriesector kunnen te maken krijgen met bodembeweging door de gaswinning in Groningen. Dit kan gevolgen hebben voor gebouwen en installaties, maar ook voor de bedrijfsvoering.

Versterkingsaanpak voor industrie

Bedrijven in de industrie kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met de versterkingsaanpak. NCG maakt onderscheid tussen de aanpak van (chemie)bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, de circa 200 overige kleinere bedrijven op de risicokaart en de overige industrie en bedrijven.

Aardbevingsbestendige nieuwbouw van industrie

Industriële bedrijven die een nieuw bedrijfspand aardbevingsbestendig willen bouwen, kunnen de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 (NPR) gebruiken. In de NPR zijn bouwregels en normen opgenomen die aardbevingsbestendig bouwen mogelijk maken. De NPR is alleen van toepassing op bedrijfsgebouwen met een verblijfsfunctie. Voor het nieuw bouwen van aardbevingsbestendige installaties zijn geen vastgestelde normen. Wel kunnen de chemiebedrijven het specifiek voor Groningen ontwik­kelde beoordelingskader voor bestaande industriële installaties met gevaarlijke stoffen ook gebruiken bij nieuwbouw van installaties.

Industriële bedrijven met aardbevingsschade

Industriële bedrijven die fysieke aardbevingsschade, vermogensschade of waardeda­ling als gevolg van aardbevingen hebben aan hun gebouwen of installaties kunnen terecht bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). 

Meer weten?

Heeft u vragen over uw bedrijf of installatie, dan kunt u contact opnemen via industrie@nationaalcoordinatorgroningen.nl