Klachtenloket aanbestedingen

Voor de ondernemingen en organisaties die inschrijven op aanbestedingsprocedures is een Klachtenloket ingericht.

Klachten over aanbestedingen

Hier kunt u een klacht over indienen:

  • u vindt dat NCG zich niet aan de aanbestedingswet- en regelgeving heeft gehouden;
  • u vindt dat wij discrimineren, ongelijk behandelen, niet transparant aanbesteden of onredelijke eisen stellen.

Klachtenformulier

Indien u een klacht in wilt dienen, dan vraagt u daarvoor bij de contactpersoon van deze aanbesteding het “Klachtenformulier indienen van klachten bij aanbestedingen” aan. U kunt uw klacht in dit formulier aangeven en mailen naar: inkoopklachten@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Uw klacht wordt afgehandeld door het NCG Klachtenloket Aanbestedingen.

Voordat u een klacht indient, vragen wij u eerst vragen te stellen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen. We raden u aan de klacht zo vroeg mogelijk in de aanbestedingsprocedure in te dienen. Er kunnen dan voor het indienen van de offertes nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Als u een klacht indient, vindt geen stopzetting van de aanbestedingsprocedure plaats, tenzij NCG dat wel nodig vindt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inrichting en de werkwijze van het Klachtenloket Aanbestedingen, zie NCG SIC Klachtenloket Aanbestedingen.

Laatste update: 13-04-2021