Jaarverslag

Voor NCG zit het eerste jaar als uitvoeringsorganisatie erop. Sinds januari 2020 zijn we niet meer alleen verantwoordelijk voor het aansturen van de versterking. Ook het uitvoeren van de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied is nu onze verantwoordelijkheid. Daarvoor moesten we onze organisatie volledig opnieuw inrichten en uitbreiden. Dat maakte 2020 voor NCG een roerig jaar.

Resultaten

De resultaten van 2020 laten een stijgende lijn zien. Dat is mede te danken aan de enorme inzet van onze medewerkers en die van de organisaties waarmee we nauw samenwerken, zoals de gemeenten, de provincie, rijksoverheid en de woningcorporaties. 

In totaal beoordeelden we de veiligheid van 4.133 adressen. Dat is meer dan ooit tevoren en vier keer zoveel vergeleken met 2019. Voor de ruim 4.000 eigenaren die een versterkingsadvies ontvingen, betekent dit hopelijk meer helderheid en perspectief. Ook zijn we vorig jaar bij ruim 4.000 adressen gestart met de planvorming. De resultaten laten zien dat we als uitvoeringsorganisatie op de goede weg zijn. 

Afgelopen jaar hebben we voor 600 adressen het versterkingstraject afgerond. Het streven is dat aantal meer dan te verdubbelen in 2021. De jaren daarna moet dit aantal nog verder oplopen. Uiteraard moeten we als NCG dan wel tijdig beschikken over de juiste middelen en instrumenten om deze versnelling te kunnen realiseren. 

Corona

Net als de rest van de wereld werden we in 2020 geconfronteerd met het coronavirus. Het virus had onder andere invloed op de opnames van gebouwen die NCG laat uitvoeren. In maart moesten we de opnames tijdelijk stilleggen vanwege de coronamaatregelen. Vanaf mei konden we weer starten met het uitvoeren van coronaproof opnames. Ondanks alle maatregelen waren er ook bewoners die een opname liever uitstelden. Toch hebben we in 2020 2.883 opnames uitgevoerd. Dat is bijna 75 procent van de 4.000 opnames die we voor de komst van het coronavirus hadden afgesproken.

Bestuurlijke afspraken

Als uitvoeringsorganisatie is het belangrijk dat er rust en stabiliteit komt rond het versterkingsprogramma. Hierbij zijn heldere kaders van groot belang. Het is daarom goed dat het Rijk, de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten vorig jaar in januari een versnellingspakket presenteerden. Gevolgd door extra bestuurlijke afspraken in november. NCG heeft veel voorwerk geleverd voor deze afspraken. Samen met het Rijk en de regio werken we nu aan het concreet maken van deze afspraken voor de bewoners. Daarbij blijven we enorm ons best doen om iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden en in een veilig huis te laten wonen. Daarnaast hebben we ook veel aandacht voor de samenwerking met het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Door schade en versterken zo veel als mogelijk gezamenlijk aan te pakken sluiten we beter aan bij de wensen van de bewoners. En daarmee bij het uitgangspunt de bewoners centraal te stellen.

Jaarverslag lezen?

Meer weten? Lees dan het gehele jaarverslag.