Missie, visie en kernwaarden

Vanaf 1 januari 2020 is NCG de uitvoeringsorganisatie van de versterkingswerkzaamheden. Hier kunt u lezen wat de missie en de visie van NCG zijn en welke kernwaarden daarbij horen.

Onze missie | Wat willen we bereiken?

Als NCG geven wij Groningers in het aardbevingsgebied binnen een helder tijdsbestek duidelijkheid of hun woning* voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Woningen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm versterken wij volgens de afgesproken kaders en termijnen, zodat Groningers veilig kunnen wonen, werken en leren in het aardbevingsgebied.
 

Ambitie

Wij zorgen dat Groningers uiterlijk 1 juli 2024 weten of hun woning voldoet aan de veiligheidsnorm of niet. Samen met gemeenten, bewoners en eigenaren zorgen we ervoor dat alle noodzakelijke versterkingen in 2028 zijn afgerond.

Onze visie | Hoe willen we onze doelstelling bereiken?

Inwoners van het aardbevingsgebied moeten veilig kunnen wonen, werken en leren. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen aan het onderzoeken en versterken van gebouwen. Dat doen we met aandacht en respect voor bewoners en het gebied. Zo werken we samen aan een sterk, aantrekkelijk en duurzaam Groningen. Voor nu en de toekomst.

NCG wil een betrouwbare en slagvaardige uitvoeringsorganisatie zijn. Samen met overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied.

Kernwaarden

Medewerkers van NCG werken vanuit vier kernwaarden. Deze kernwaarden dragen bij aan het behalen van onze missie en het werken volgens onze visie.
 

Betrouwbaar

NCG is duidelijk, voorspelbaar, feitelijk en transparant. Wij weten waar de organisatie voor staat en dragen dit uit. Wij doen wat is afgesproken en zijn in staat om verantwoording af te leggen. Iedereen weet wat men kan verwachten van NCG en zijn medewerkers.
 

Resultaatgericht

NCG behaalt concrete resultaten om Groningers duidelijkheid te bieden en woningen volgens afspraak te versterken. Wij zijn proactief, oplossingsgericht en voelen ons verantwoordelijk voor het eindresultaat. Wij leveren volgens afspraak en verbeteren ons continu.
 

Samenwerking

NCG bereikt haar doel door gericht samen te werken en verschillende belangen te overbruggen. Wij luisteren, stemmen af, spreken af en spreken elkaar aan.
 

Persoonlijk

NCG staat in contact met bewoners. Het versterken van een woning kan voor bewoners een ingrijpend proces zijn. Wij bieden hierin op een proactieve, empathische, laagdrempelige en oplossingsgerichte  manier ondersteuning en richten actief burgerparticipatie in.

* Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 21-12-2023