Organisatie

Binnen hun eigen vakgebied zorgen de medewerkers van NCG er samen voor dat iedereen in de provincie Groningen veilig kan wonen, werken en naar school kan gaan.

De medewerkers van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werken op verschillende plaatsen in de provincie Groningen. Daarnaast werkt een klein aantal mensen op ons kantoor in Den Haag. Dit maakt korte lijnen mogelijk met de bewoners in het aardbevingsgebied, de gemeenten, de provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Algemeen directeur Peter Spijkerman: ‘U kunt van de NCG verwachten dat wij alles op alles zetten om Groningen veiliger te maken.’

Afdelingen

NCG kent op dit moment negen afdelingen. Er zijn vijf afdelingen die zich bezighouden met het primaire proces van NCG en vier afdelingen die ondersteunend zijn.

Ontwikkeling

De afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het proces van de ‘Seismische Dreigings- en Risico Analyse (SDRA) tot en met de prioriteitstelling van de gemeentelijke opdrachtgevers in de lokale plannen. De SDRA is het computermodel dat wordt gebruikt om te bepalen waar het onderzoek naar de veiligheid van gebouwen moet beginnen. De afdeling ondersteunt het voorbereiden en uitzetten van de lokale jaarplannen en meerjarenplannen van de gemeenten ten behoeve van het uitvoeringsproces van NCG. Ook wordt vanuit deze afdeling de bewonersbegeleiding door het gehele versterkingsproces georganiseerd en de zaakbegeleiding voor bedrijven.

Opname & Normering

De afdeling Opname & Normering is verantwoordelijk voor het uitzetten en accepteren van opnames en beoordelingen, met als eindresultaat een beoordelingsrapport dat is gedeeld en besproken met de eigenaar. In dit rapport staat of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm of niet. Voldoet een pand niet aan de norm, dan staat in de beoordeling ook welke versterkingsmaatregelen nodig zijn om het pand aan de norm te laten voldoen. Deze afdeling controleert en accepteert de beoordeling.

Ontwerp

De afdeling Ontwerp is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het te nemen versterkingsbesluit voor de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het versterkingsbesluit is onder andere gebaseerd op het beoordelingsrapport waarin de te nemen versterkingsmaatregelen staan, de aanvullende wensen van bewoners en gemeenten, de vereiste vergunningen en subsidies. De afdeling maakt de versterkingsbesluiten bovendien uitvoeringsgereed.

Realisatie

De afdeling Realisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren of laten uitvoeren van projecten op het gebied van de versterking. Adressen die uitvoeringsgereed zijn op basis van het versterkingsbesluit, worden hier daadwerkelijk gerealiseerd en opgeleverd. 

Sectorale Programma's & Innovatie

De afdeling bestaat uit twee teams. Team Sectorale Programma’s is verantwoordelijk voor het opstellen en mede realiseren van bijzondere programma’s en projecten vanwege hun speciale onderwerp of wijze van financiering. Scholen en dorpshuizen bijvoorbeeld, of zorginstellingen, erfgoed en boerderijen. Team Innovaties & Versnelling ontwikkelt vernieuwingen die het primaire proces moeten bespoedigen.

Bestuurszaken

De afdeling Bestuurszaken, in Den Haag, vervult een brugfunctie tussen de organisatie NCG in Groningen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere contacten in Den Haag. De afdeling Bestuurszaken draagt bij aan de samenwerking en het contact tussen NCG en de betrokken departementen. Ook zorgt deze afdeling ervoor dat knelpunten in de versterkingsoperatie waar nodig op de Haagse agenda belanden. 

Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zeven afzonderlijke teams met elk eigen resultaatgebieden en doelstellingen ter ondersteuning van het versterkingsproces en de organisatie NCG. We kennen de volgende teams: Informatievoorziening, Kwaliteit, Control, Financiële Administratie, Facilitair & Huisvesting en Inkoop. In totaal zijn er ongeveer tachtig medewerkers op de werkvloer te vinden.

Communicatie

De afdeling Communicatie adviseert, ondersteunt en faciliteert management en medewerkers van NCG in de communicatie naar interne en externe stakeholders. Hierbij kunt u denken aan bewoners, gemeenten, woningbouwcorporaties, aannemers en ingenieursbureaus.

Ook het BewonersContactCentrum (BCC) valt onder Communicatie. Bewoners kunnen hier terecht met hun vragen. Telefonisch of via het contactformulier. 

Juridische & Economische Zaken

De afdeling Juridische & Economische Zaken ziet toe op en adviseert over het handelen van NCG (zowel intern als extern) op juridisch en economisch gebied. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het ontwikkelen en leveren van juridische en economische (financiële) producten en diensten die de toets der kritiek doorstaan.