Visueel overzicht van de 50 kabinetsmaatregelen

In dit compacte overzicht staan alle 50 maatregelen die het kabinet neemt naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.