Addendum Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021

Het addendum is een aanvulling op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021. Het betreft een tussentijdse actualisatie rondom een aantal onderwerpen, zoals de NPR, het inspectie- en engineeringsprogramma, Heft in eigen Hand en chemische industrie.