Critical Reviews

In en rond het aardbevingsgebied wordt veel onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld naar de woningmarkt of de leefbaarheid in het gebied. Nationaal Coördinator Groningen liet critical reviews organiseren om een platform te bieden voor discussie over dergelijke onderzoeken.

Onderwerp onder de loep

Tijdens een critical review gaan wetenschappers, professionals en bewoners met elkaar in gesprek over een uitgevoerd onderzoek. Daardoor kunnen verschillende perspectieven en visies naar voren komen. Dit geeft helderheid over de vragen, standpunten en behoeften van onderzoekers, bewoners en organisaties rondom het onderzochte onderwerp. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voerde de critical reviews uit in opdracht van NCG.

Uitgevoerde critical reviews

De volgende Critical reviews hebben plaatsgevonden:

 • Critical review woningmarktonderzoeken
  In deze critical review zijn begin 2017 onderzoeken naar de woningwaarde in het aardbevingsgebied onder de loep genomen.
 • Critical review PGA-kaarten en risicokaarten
  Begin 2018 was er een critical review over PGA-kaarten en risicokaarten. Deze kaarten zijn van belang voor het bepalen van de risico’s en de veiligheid in het aardbevingsgebied.
 • Critical review waarde van erfgoed
  In juli 2018 werd er een critical review georganiseerd over de waardebepaling van erfgoed.
 • Critical review regionale economie
  In november en december 2018 was het thema van de critical review de regionale economie. Specifieke focus was de sociaal-economische structuur van het aardbevingsgebied.
 • Critical review benutting kennis in de versterking
  In juni 2020 zijn de deelnemers aan de critical review geiïnterviewd over de bruikbaarheid van kennis en de toepassing ervan in de praktijk van de versterking.
 • Critical review kennis, aardbevingen en Groningen
  In deze laatste en afrondende review bogen de deelnemers zich over de volgende vragen. Welke rol speelt kennis in het debat over de aardbevingen in Groningen? Hoe bruikbaar is die kennis? En wordt de aanwezige kennis gebruikt?

Meer informatie over de critical reviews vindt u ook op de site van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.

Laatste update: 04-12-2023