Gronings Perspectief

Onder de naam Gronings Perspectief wordt sinds 2016 onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gezondheid, het veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van de inwoners van de provincie Groningen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksinstituut Nivel, in samenwerking met het Sociaal Planbureau. Het onderzoek van Gronings Perspectief wordt gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Samenwerking

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen. De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Nationaal Programma Groningen, de provincie Groningen, de Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijke experts.

Meer informatie over het onderzoek en alle rapportages vindt u op de website van Gronings Perspectief.

Laatste update: 04-12-2023