Kennisplatforms

Om kennis op te bouwen en kennis te delen, heeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) twee kennisplatforms laten ontwikkelen: Bouwen & Versterken en Leefbaar & Kansrijk.

Kennisplatform Bouwen en Versterken

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is in 2017 door BuildinG opgericht in opdracht van NCG. Het doel van het platform is om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren en de kennis over de aardbevingsproblematiek in Noord-Nederland voor iedereen toegankelijk te maken.

Kijk voor meer informatie op de website van het Kennisplatform Bouwen en Versterken.

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk

De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de bodembeweging zijn omvangrijk en complex. Kennis hierover is verspreid over veel verschillende onderzoeken, kennisinstellingen en instanties. Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen brengt deze kennis in kaart en geeft hierbij aan wat onopgeloste vraagstukken zijn. Daarnaast brengt het kennisplatform kennisvragers en kennisaanbieders samen en stimuleert het samenwerkingsverbanden.

Sinds begin 2021 werkt dit platform in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in plaats van in opdracht van NCG. 

Kijk voor meer informatie op de website van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk.


Laatste update: 26-11-2021