Kennisplatforms

Om kennis op te bouwen en kennis te delen, heeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vanaf 2017 twee kennisplatforms laten ontwikkelen: Kennisplatform BuildinG en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.

Kennisplatform BuildinG

Kennisplatform BuildinG is in 2017 als Kennisplatform Bouwen en Versterken opgericht in opdracht van NCG. Het doel van het platform is om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren en de kennis over de aardbevingsproblematiek in Noord-Nederland voor iedereen toegankelijk te maken.

Kijk voor meer informatie op de website van het Kennisplatform BuildinG.

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen werkt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en KIimaat. De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de bodembeweging zijn omvangrijk en complex. Kennis hierover is verspreid over veel verschillende onderzoeken, kennisinstellingen en instanties. Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen brengt deze kennis in kaart en geeft hierbij aan wat onopgeloste vraagstukken zijn. Daarnaast brengt het kennisplatform kennisvragers en kennisaanbieders samen en stimuleert het samenwerkingsverbanden.

Kijk voor meer informatie op de website van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.


Laatste update: 04-12-2023