Tiltsensoren

Combinaties Fugro/Zonneveld en Archipunt/MUG voeren in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een proef met tiltsensoren uit. Tiltsensoren zijn nauwkeurige sensoren, die kleine veranderingen in scheefstand kunnen meten. Met de proef wil NCG de toegevoegde waarde van tiltsensoren bij het beoordelen van schade en voor het bepalen van veiligheidsrisico’s onderzoeken.

Dertien locaties

Op dertien locaties zijn tiltsensoren geplaatst. De locaties liggen verspreid over de kern van het aardbevingsgebied, aan de randen en op grotere afstand van het aardbevingsgebied. De pilot heeft een looptijd van 2,5 jaar. Daarvan wordt 22 tot 24 maanden daadwerkelijk gemeten.

Data-analyse

Voor aanvang van de pilot tiltsensoren heeft NCG aan Deltares en TNO gevraagd om een analyse uit te voeren van de op dat moment beschikbare data van tiltsensoren in Groningen. Op basis van de uitkomsten van die data-analyse zijn aanbevelingen gedaan ten behoeve van de pilot tiltsensoren. 

Laatste update: 18-10-2021