Aardbevingsbestendig bouwen (NPR)

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) maakt de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen. De NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief versterken van gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan.

NPR 9998:2020

In januari 2021 is door NEN de NPR 9998:2020 gepubliceerd. Daarvoor werd de NPR 9998:2018 gebruikt voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een gebouw bij aardbevingsbelastingen. De NPR 9998:2020 is de opvolger van de versie uit 2018. De NPR is herzien op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de laatste stand der techniek. Sinds 2017 is bijvoorbeeld meer bekend over de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de ondergrond. Ook is er meer kennis over de weerstand van gebouwen tegen aardbevingen en berekeningsmethoden. Met de nieuwe versie van de NPR kan nauwkeuriger worden bepaald of en hoe gebouwen moeten worden versterkt.

Toename gaswinning in 2022

Op 6 januari 2022 gaf het ministerie van Economische Zaken aan dat de te verwachten gaswinning uit het Groningenveld voor het lopende gasjaar waarschijnlijk naar boven wordt bijgesteld. Aan het begin van het gasjaar (oktober) was de verwachting dat de NAM 3,9 miljard kuub zou winnen. Volgens berekeningen van netbeheerder GTS kan de winning in dit gasjaar uiteindelijk uitkomen op maximaal 7,6 miljard kuub bij gemiddelde temperaturen. Vóór 1 april bepaalt het kabinet hoeveel gas er dit gasjaar definitief uit het Groningenveld moet komen.

Twee oorzaken

De hogere verwachting heeft twee oorzaken. Ten eerste de al in november 2021 gemelde vertraging van de ingebruikname van de stikstoffabriek in Zuidbroek. De tweede reden hangt samen met de gasvraag uit Duitsland. Onlangs heeft Duitsland aangegeven 1,1 miljard kuub meer nodig te hebben uit Groningen om in hun energiebehoefte te voorzien.

Risico’s in het aardbevingsgebied

Vanwege deze tegenvallers is TNO gevraagd om een aanvulling te maken op de seismische dreigings- en risicoanalyse uit maart 2021. Staatstoezicht op de Mijnen zal op basis hiervan over de veiligheidsrisico’s adviseren. Pas daarna neemt het kabinet een definitief besluit. 
Overigens blijft de verwachting dat er – in een jaar met gemiddelde weersomstandigheden – vanaf medio 2022 geen gas meer nodig is uit het Groningenveld.

Effect op werkwijze NCG

In afwachting van de aanvulling van TNO en het advies van het SodM heeft de mogelijke extra gaswinning voor nu geen gevolgen voor de uitvoering van de versterkingsoperatie.