Aardbevingsbestendig bouwen (NPR)

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) maakt de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen. De NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief versterken van woningen*. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een woning sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan.

NPR 9998:2020

In januari 2021 is door NEN de NPR 9998:2020 gepubliceerd. Daarvoor werd de NPR 9998:2018 gebruikt voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een woning bij aardbevingsbelastingen. De NPR 9998:2020 is de opvolger van de versie uit 2018. De NPR is herzien op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de laatste stand der techniek. Sinds 2017 is bijvoorbeeld meer bekend over de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de ondergrond. Ook is er meer kennis over de weerstand van woningenn tegen aardbevingen en berekeningsmethoden. Met de nieuwe versie van de NPR kan nauwkeuriger worden bepaald of en hoe woningen moeten worden versterkt.

Gaskraan Groningen dicht op 1 oktober 2023

De gaswinning in Groningen is  op 1 oktober 2023 gestopt. Na 60 jaar kwam daarmee een einde aan de gaswinning uit het Groningenveld. Sinds 19 april 2024 is het Groningenveld definitief gesloten. Zie ook het nieuwsbericht Wet sluiting Groningenveld gaat per 19 april 2024 in.

Minder gaswinning: uw woning voldoet eerder aan de veiligheidsnorm

Het KNMI, het Staatstoezicht op de Mijnen en TNO verwachten dat het stoppen van de gaswinning zorgt voor minder aardbevingen. En voor minder zware aardbevingen. De grond zal dus minder bewegen tijdens een aardbeving, waardoor uw woning minder risico loopt. Uw woning voldoet daardoor eerder aan de veiligheidsnorm dan in het verleden. Dit betekent niet dat er helemaal geen bevingen meer zullen zijn nu het Groningenveld is gesloten. Door de jarenlange gaswinning zijn er drukverschillen in de Groninger bodem ontstaan. Die drukverschillen zorgen nog een aantal jaren voor bevingen in Groningen.

*Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 20-04-2024