Aardbevingsbestendig bouwen (NPR)

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) maakt de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen. De NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief versterken van gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan.

NPR 9998:2020

In januari 2021 is door NEN de NPR 9998:2020 gepubliceerd. Daarvoor werd de NPR 9998:2018 gebruikt voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een gebouw bij aardbevingsbelastingen. De NPR 9998:2020 is de opvolger van de versie uit 2018. De NPR is herzien op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de laatste stand der techniek. Sinds 2017 is bijvoorbeeld meer bekend over de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de ondergrond. Ook is er meer kennis over de weerstand van gebouwen tegen aardbevingen en berekeningsmethoden. Met de nieuwe versie van de NPR kan nauwkeuriger worden bepaald of en hoe gebouwen moeten worden versterkt.

Gaskraan Groningen op de waakvlam

Vanaf 1 oktober 2022 gaat het Groningenveld op de waakvlam. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen; 2,8 miljard kubieke meter gas voor komend gasjaar vanaf oktober. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) besloten en bekend gemaakt op 26 september 2022. Als de geopolitieke situatie het toelaat, wil het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld stoppen in het najaar van 2023, uiterlijk in 2024.

Minder gaswinning: uw woning voldoet eerder aan de veiligheidsnorm

Het KNMI, het Staatstoezicht op de Mijnen en TNO verwachten dat minder gaswinning zorgt voor minder aardbevingen. En voor minder zware aardbevingen. De grond zal dus minder bewegen tijdens een aardbeving, waardoor uw woning minder risico loopt. Uw woning voldoet daardoor eerder aan de veiligheidsnorm dan in het verleden. Dit betekent niet dat er helemaal geen bevingen meer zullen zijn na de sluiting van het Groningenveld. Door de jarenlange gaswinning zijn er drukverschillen in de Groninger bodem ontstaan. Die drukverschillen zorgen nog een aantal jaren voor bevingen in Groningen.
 

Laatste update: 04-11-2022