Bodemonderzoek

Om te kunnen bepalen of een gebouw veilig genoeg is, laat NCG ook onderzoek doen naar de ondergrond. Daarbij kijken we naar de draagkracht en de stevigheid van de bodem. Deze hebben namelijk invloed op het effect van een eventuele beving op een gebouw. Inmiddels deed NCG in vrijwel het gehele aardbevingsgebied bodemonderzoek (sonderingsonderzoek). De bovenste 30 meter van de bodem is daardoor nu voldoende in beeld. 

Hoe onderzoekt NCG de bodem?

Een bodemonderzoek oftewel sondering gebeurt met een speciale sondeerwagen. Deze wagen drukt een metalen sondeerstaaf in de bovenste 30 meter van de grond en meet hierbij de weerstand en de vastheid van de bodem. Met deze gegevens bepalen we het draagvermogen van de ondergrond. 

Wat merk ik van de sonderingswerkzaamheden?

De meeste sonderingen vinden plaats in de openbare ruimte. Omwonenden hebben weinig last van de werkzaamheden tijdens de sonderingen. Soms is het nodig om sonderingen uit te voeren op particuliere grond. In deze gevallen zoekt NCG altijd eerst contact met de eigenaar van de grond.