Instellingsbesluit en bevoegdheden

Op 1 mei 2015 nam de minister van Economische Zaken een besluit tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen.

Instellingsbesluit

De regelgeving rondom de instelling van de NCG is vastgelegd in het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen. Op 20 mei 2019 is dit instellingsbesluit gewijzigd. Deze wijziging is op 1 januari 2020 daadwerkelijk ingegaan. NCG is nu de uitvoeringsorganisatie voor de versterkingsopgave. Dat betekent dat NCG verantwoordelijk is voor de uitvoering van opnames, beoordelingen en de bouwkundige uitvoering van de versterking. 

Mandaatbesluit (bevoegdheden)

De bevoegdheden van NCG en zijn algemeen directeur zijn opgenomen in het Mandaatbesluit EZK 2019. De bevoegdheden van de verschillende functionarissen van NCG vindt u in het Ondermandaat NCG 2022. Het kan dan gaan om het nemen van besluiten, personele bevoegdheden en/of het mogen aangaan van (financiële) verplichtingen.

Laatste update: 16-12-22