Resultaten (cijfers) | 30 juni 2022

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van de versterking. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2022 en in de voortgang van de gehele versterkingsopgave.

Doelstelling 2022

NCG streeft ernaar om in 2022 voor 4.000 adressen vast te stellen dat ze voldoen aan de landelijke veiligheidsnorm. De verwachting is dat van deze 4.000 adressen circa 2.500 tot 3.000 adressen ‘direct op norm’ zijn, omdat uit de beoordeling blijkt dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm. Daarnaast is de doelstelling 1.000 tot 1.500 adressen bouwkundig te versterken. Daarbij zijn we wel afhankelijk van een aantal onzekere factoren, zoals de capaciteit binnen de bouwsector wat betreft mensen en materialen.


Op norm 2022

In 2022 werd t/m juni voor 293 adressen geregistreerd dat ze ‘bouw gereed’ zijn. Deze adressen werden bouwkundig versterkt en voldoen nu aan de landelijke veiligheidsnorm. Voor 1.764 adressen werd vastgesteld dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden.


Op norm totaal

Op 30 juni 2022 waren 5.592 adressen van de gehele werkvoorraad op norm. Daarvan werden 2.587 adressen bouwkundig versterkt (bouw gereed). Bij 2.847 adressen bleek uit de beoordeling dat het pand voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 158 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig.


Verdeling adressen binnen de versterking

In de figuur hieronder ziet u de verdeling van alle adressen binnen het versterkingstraject op 30 juni 2022. Oftewel: hoeveel adressen zitten in een bepaalde fase van het versterkingstraject. 

Resultaten

Een volledig overzicht van de resultaten op 30 juni vindt u hier: Resultaten (cijfers) | 30 juni 2022.