Resultaten (cijfers) | 30 april 2023

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van de versterking. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2023 en in de voortgang van de gehele versterkingsopgave.

Aardbevingsbestendig (veilig) in Groningen | Hoe staan we ervoor?


Highlights maandrapportage april 2023

  • 8.780 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm. Dit is 32,2 % van alle 27.256 adressen in de versterking. 3.516 adressen zijn bouwkundig versterkt. Bij 5.101 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 163 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig.
  • T/m april stelden we 815 beoordelingsrapporten vast. De eigenaren van deze woningen weten of hun huis veilig is of niet. Doelstelling voor 2023 is om ruim 7.000 beoordelingen vast te stellen. 
  • In 2023 stelden we voor 544 adressen vast dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden. De verwachting is dat dit in 2023 voor 3.000 adressen het geval zal zijn. 
  • T/m april registreerden we voor 184 adressen dat ze ‘bouw gereed’ zijn. Deze adressen zijn bouwkundig versterkt en voldoen nu aan de landelijke veiligheidsnorm. De doelstelling is dat we dit jaar 1.100 adressen versterkt opleveren. Daarbij gaat het vaak om sloop en nieuwbouw of om ingrijpende versterkingsmaatregelen. In de jaren na 2023 zullen de versterkingsmaatregelen die nodig zijn voor de veiligheid van een woning minder zwaar zijn. Daardoor kunnen we meer woningen in een jaar versterken. We verwachten dat we vanaf 2024 per jaar 2.500 tot 3.000 woningen versterkt kunnen opleveren. Dit betekent dat het afronden van de versterkingsopgave in 2028 mogelijk is.

De uitgebreide maandrapportage van april 2023 vindt u hier: Resultaten (cijfers) | 30 april 2023.

Ambitie

Door de gaswinning ontstaan er in een groot deel van Groningen aardbevingen. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid van de woningen in het aardbevingsgebied.

NCG wil Groningers in het aardbevingsgebied zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de veiligheid van hun woning. Bewoners/eigenaren weten uiterlijk in 2023 of hun woning voldoet aan de geldende veiligheidsnorm of niet.

Voldoet een woning niet aan de veiligheidsnorm? Dan versterken wij die woning volgens de afgesproken regels. Samen met overheden (zoals de gemeente), maatschappelijke organisaties, bedrijven én bewoners/eigenaren zorgen we ervoor dat alle noodzakelijke versterkingsmaatregelen in 2028 zijn uitgevoerd. Alleen samen kunnen we bereiken dat Groningers weer veilig wonen, werken en naar school gaan in het aardbevingsgebied. En dat ze zich weer veilig voelen.

Aantal mogelijk onveilige adressen

In het aardbevingsgebied zijn er meer dan 220.000 adressenmet een verblijfsfunctie. Dat wil zeggen dat er mensen wonen of werken, er zorg ontvangen, er naar school gaan, enzovoort. Deskundigen hebben berekend hoeveel van deze adressen mogelijk niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Daarbij hebben ze gekeken naar hoe en hoe snel de grond beweegt tijdens een aardbeving en naar de eigenschappen van een woning (materialen, constructie).

Alle adressen die vanwege de aardbevingen mogelijk niet voldoen aan de veiligheidsnorm, zijn onderdeel van de versterkingsopgave. De versterkingsopgave bestond op 30 april 2023 uit 27.256 adressen.

NCG onderzoekt of deze adressen (de bijbehorende woning) bij een aardbeving echt onveilig zijn of niet. Blijkt uit het onderzoek dat een woning voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm, dan is de woning op norm. Versterking is dan niet nodig. Is een woning onveilig, dan zijn er versterkingsmaatregelen nodig. Hoe het versterkingstraject verloopt, kunt u lezen bij de Versterking in stappen.

1   Voor woning kunt u ook bedrijfspand, school, zorginstelling of een ander gebouw lezen.
2 In een gebouw kunnen meerdere huishoudens wonen of bedrijven gehuisvest zijn; dat betekent ‘meerdere adressen in één gebouw’. Denk bijvoorbeeld aan een flat of een bedrijvenpand. Bij de aantallen in de maandrapportage gaat het om het aantal adressen.


Laatste update: 22-05-2023