Resultaten (cijfers) | 30 november 2023

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van de versterking. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2023 en in de voortgang van de gehele versterkingsopgave.

Aardbevingsbestendig (veilig) in Groningen | Hoe staan we ervoor?

Enkele opvallende punten uit de rapportage over oktober lichten we hieronder toe.

7.244 beoordelingen gerealiseerd
Naast 3.614 vastgestelde beoordelingsrapporten in 2023 beoordeelden we 460 adressen opnieuw naar aanleiding van een kwaliteitstoets. Ook werden 1.366 adressen opnieuw beoordeeld via de praktijkaanpak of via de reguliere (klassieke) methode. Daarbij gaat het om woningen die we eerder beoordeelden met de typologieaanpak, maar die niet bleken te voldoen aan de criteria om in een bepaalde typologie te passen. Dit noemen we uitval. Ten slotte stelden we dit jaar 1.804 herbeoordelingen vast. Een herbeoordeling voeren we uit als een eigenaar ervoor kiest zijn woning opnieuw te laten beoordelen op basis van de nieuwste inzichten.

Beoordeling: op norm (veilig)
In 2023 stelden we voor 2.936 adressen vast dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden. De verwachting is dat dit in 2023 voor 3.000 adressen het geval zal zijn.

Bouwkundig versterken verloopt volgens planning
In november hebben we 70 woning versterkt opgeleverd. Daarmee verloopt het opleveren van versterkte of nieuwe woningen volgens planning. We gaan ervan uit dat de doelstelling om dit jaar 1.100 adressen versterkt op te leveren gehaald wordt.

11.451 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm
Eind november voldeden 11.451 adressen aan de veiligheidsnorm. Dit is 41,7% van alle 27.455 adressen in de versterkingsopgave. Bij 7.166 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 165 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig. 4.120 adressen zijn bouwkundig versterkt.

De uitgebreide maandrapportage van november 2023 vindt u hier: Resultaten (cijfers) | 30 november 2023.

Ambitie

Door de gaswinning ontstaan er in een groot deel van Groningen aardbevingen. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid van de woningen in het aardbevingsgebied.

NCG wil Groningers in het aardbevingsgebied zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de veiligheid van hun woning. Voldoet een woning niet aan de veiligheidsnorm? Dan versterken wij die woning volgens de afgesproken regels. Samen met overheden (zoals de gemeente), maatschappelijke organisaties, bedrijven én bewoners/eigenaren zorgen we ervoor dat alle noodzakelijke versterkingsmaatregelen in 2028 zijn uitgevoerd. Alleen samen kunnen we bereiken dat Groningers weer veilig wonen, werken en naar school gaan in het aardbevingsgebied. En dat ze zich weer veilig voelen.

Aantal mogelijk onveilige adressen

In het aardbevingsgebied zijn er meer dan 220.000 adressenmet een verblijfsfunctie. Dat wil zeggen dat er mensen wonen of werken, er zorg ontvangen, er naar school gaan, enzovoort. Deskundigen hebben berekend hoeveel van deze adressen mogelijk niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Daarbij hebben ze gekeken naar hoe en hoe snel de grond beweegt tijdens een aardbeving en naar de eigenschappen van een woning (materialen, constructie).

Alle adressen die vanwege de aardbevingen mogelijk niet voldoen aan de veiligheidsnorm, zijn onderdeel van de versterkingsopgave. De versterkingsopgave bestond op 30 november 2023 uit 27.455 adressen.

NCG onderzoekt of deze adressen (de bijbehorende woning) bij een aardbeving echt onveilig zijn of niet. Blijkt uit het onderzoek dat een woning voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm, dan is de woning op norm. Versterking is dan niet nodig. Is een woning onveilig, dan zijn er versterkingsmaatregelen nodig. Hoe het versterkingstraject verloopt, kunt u lezen bij de Versterking in stappen.

1   Voor woning kunt u ook bedrijfspand, school, zorginstelling of een ander gebouw lezen.
2 In een gebouw kunnen meerdere huishoudens wonen of bedrijven gehuisvest zijn; dat betekent ‘meerdere adressen in één gebouw’. Denk bijvoorbeeld aan een flat of een bedrijvenpand. Bij de aantallen in de maandrapportage gaat het om het aantal adressen.


Laatste update: 21-12-2023