Versterken in Groningen (video)

In deze video leggen we kort uit wat er in het versterkingstraject gebeurt.

De gaswinning in Groningen veroorzaakt bodemdaling en aardbevingen. Daarom is besloten de gaswinning geheel af te bouwen.

Sommige gebouwen in de regio zijn niet veilig genoeg.

“Veilig genoeg” betekent dat je bij een zware aardbeving een gebouw veilig kunt verlaten. Is dat niet zo, dan moet het gebouw worden versterkt.

Versterken gaat niet over schade. Een gebouw kan weinig schade hebben, maar toch versterkt moeten worden.

Hoe bepalen we wat we gaan versterken?

Eerst wordt bepaald welke gebouwen het grootste risico lopen.

Vervolgens onderzoeken experts of deze gebouwen veilig genoeg zijn. Zoniet, dan geven zij een advies over versterkingsmaatregelen. 

Soms is dat bijvoorbeeld een extra draagbalk of zogenaamde boeksteunen. Maar in sommige gevallen wordt er een nieuw huis gebouwd.

Gemeenten maken een plan van aanpak voor hun wijken en dorpen. Daarin bekijken zij of er kansen zijn om tegelijkertijd de buurt te verbeteren. Daarbij houden zij het overzicht over de versterking in hun gebied.

De uitvoeringsorganisatie Nationaal Coördinator Groningen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterking per gebouw. Samen met de eigenaar van het gebouw bekijkt zij hoe de versterking het beste kan worden aangepakt.

Zo bepalen we wat en hoe we gaan versterken. En is het ook in de toekomst goed en veilig wonen in Groningen!