Frans - projectbeheerser

Frans werkt sinds april 2021 als projectbeheerser bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hij zorgt ervoor dat de versterkingstrajecten bij woningcorporaties goed verlopen.  

Versterkingstrajecten bij woningcorporaties

Ongeveer 30% van de woningen die in de versterkingsoperatie van NCG zitten zijn van woningcorporaties. In zijn functie als projectbeheerser zorgt Frans dat het projectteam blijft werken binnen de gemaakte afspraken, om problemen te voorkomen. Zo houdt hij in de gaten of NCG de planning van projecten haalt en binnen het budget blijft. Daarnaast deelt hij versterkingsadviezen met de woningcorporaties en beantwoordt hij vragen over versterkingsadviezen. Hiervoor heeft hij veel contact met collega’s en met de woningcorporaties. Een belangrijke drijfveer van Frans is om mensen in het aardbevingsgebied te helpen. 

‘Er liggen nog genoeg kansen om dingen te verbeteren in het proces. Mijn werk draagt eraan bij dat de versterkingsoperatie zo soepel mogelijk verloopt.’

Informatie en regels

Om de voortgang van het programma en de deeltrajecten te kunnen bewaken is het geven van goede informatie belangrijk. Daar ligt volgens Frans een uitdaging als projectbeheerser: ‘NCG werkt nu nog met verschillende lijsten waarmee de voortgang van projecten wordt bijgehouden. Daardoor is er nog wel eens onduidelijkheid over de juiste status en voortgang van projecten. Op dit moment werken we hard aan het verkrijgen van een eenduidig beeld bij alle betrokken partijen. Het streven is dat het werken met verschillende lijsten binnenkort tot het verleden behoort.’

Ook valt er op het gebied van efficiëntie nog winst te behalen. ‘Aan de uitvoering van de versterking zijn natuurlijk regels verbonden, dat is ook goed. Er wordt veel gecontroleerd, waarbij soms meerdere keren in het proces dezelfde controle wordt gedaan. Om onnodige vertraging en irritatie en frustratie bij eigenaren en medewerkers van NCG te voorkomen is voortdurende verbetering van je processen noodzakelijk. Ook ik lever daar een bijdrage aan.’ 
 

Meer nieuwe woningen

Voldoening haalt Frans vooral uit het wegwerken van hobbels in het versterkingsproces voor de woningcorporaties. Zo waren de regels in eerste instantie vooral gericht op de versterking van individuele adressen. Dat maakte het voor woningcorporaties lastig om grootschalige sloop- en nieuwbouwprojecten uit te voeren en in te spelen op gebiedsontwikkelingen. ‘Gelukkig komt hier nu verandering in. Volgens de nieuwe regeling keert NCG subsidie uit zodat de woningcorporaties zelf de versterking kunnen uitvoeren. Daardoor wordt het makkelijker om nieuwe huizen te bouwen. Een concreet voorbeeld hiervan is Woongroep Marenland die onlangs subsidie kreeg voor de sloop- en nieuwbouw van 46 woningen in Uithuizen en Middelstum. Ons team heeft een grote bijdrage geleverd om dit mogelijk te maken’, vertelt Frans.