Onze waarden

Bij NCG willen we samen Groningen aardbevingsbestendig en veilig maken. Daarom onderzoeken en versterken we gebouwen. Hoe we dit doen en wat we hierbij belangrijk vinden hebben we in vier waarden geformuleerd. Deze waarden vormen ons kompas en geven richting aan wat we doen.

 • Persoonlijk
  Het werk van NCG raakt de bewoners van Groningen. Daarom hechten we veel waarde aan persoonlijk contact. Bewonersbegeleiders begeleiden bewoners in het proces van het onderzoeken en versterken van de woning. Ook zijn we in de regio aanwezig en kunnen bewoners binnen lopen bij onze versterkingspunten. Zo kunnen ze altijd bij iemand terecht met hun vragen.
 • Transparant
  NCG wil transparant zijn. We vertellen wat we wel, maar ook wat we niet weten. We melden wat er goed gaat én wat er niet goed gaat. We zijn open over de voortgang en de manier waarop we werken. Ook intern heeft NCG een open cultuur. Alles is bespreekbaar.
 • Resultaatgericht
  We werken aan concrete resultaten: huizen versterken waardoor Groningers veilig kunnen wonen. Geen woorden, maar daden. We doen wat we beloven en werken hard aan het tegen gaan van stroperigheid en bureaucratie. Ook stimuleren we eigen initiatief, bij bewoners en bij onze medewerkers. En we spreken onze opdrachtnemers én elkaar aan op afspraken en resultaten.
 • Samenwerking
  Het versterken van gebouwen kunnen we niet alleen. Een goede samenwerking met bewoners, gemeenten, woningcorporaties, ingenieursbureaus en aannemers. Daar zetten we op in. We investeren in sterke en duurzame relaties. Samen bouwen we aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen.