Onze waarden

Bij NCG willen we samen Groningen aardbevingsbestendig en veilig maken. Daarom onderzoeken en versterken we gebouwen. Hoe we dit doen en wat we hierbij belangrijk vinden hebben we in vier waarden geformuleerd. Deze waarden vormen ons kompas en geven richting aan wat we doen.

 • Persoonlijk
  NCG staat in contact met bewoners. Het versterken van een woning kan voor bewoners een ingrijpend proces zijn. Wij bieden hierin op een proactieve, laagdrempelige en zakelijke manier ondersteuning.
 • Betrouwbaar
  NCG is duidelijk, voorspelbaar, feitelijk en transparant. Wij weten waar de organisatie voor staat en dragen dit uit, wij doen wat is afgesproken en zijn in staat om verantwoording af te leggen. Iedereen weet wat men kan verwachten van NCG en haar medewerkers.
 • Resultaatgericht
  NCG behaalt concrete resultaten om Groningers duidelijkheid te bieden en panden conform afspraak te versterken. Wij zijn proactief, oplossingsgericht en voelen ons verantwoordelijk voor het eindresultaat. Wij leveren volgens afspraak en verbeteren ons continu.
 • Samenwerking
  NCG bereikt haar doel door gericht samen te werken en verschillende belangen te overbruggen. Wij luisteren, stemmen af, spreken af en spreken elkaar aan.