NCG | Maandrapportage november gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van de versterking. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2023 en in de voortgang van de gehele versterkingsopgave.

Enkele opvallende punten uit de rapportage over november lichten we hieronder toe.

7.244 beoordelingen gerealiseerd

Naast 3.614 vastgestelde beoordelingsrapporten in 2023 beoordeelden we 460 adressen opnieuw naar aanleiding van een kwaliteitstoets. Ook werden 1.366 adressen opnieuw beoordeeld via de praktijkaanpak of via de reguliere (klassieke) methode. Daarbij gaat het om woningen die we eerder beoordeelden met de typologieaanpak, maar die niet bleken te voldoen aan de criteria om in een bepaalde typologie te passen. Dit noemen we uitval. Ten slotte stelden we dit jaar 1.804 herbeoordelingen vast. Een herbeoordeling voeren we uit als een eigenaar ervoor kiest zijn woning opnieuw te laten beoordelen op basis van de nieuwste inzichten.

Beoordeling: op norm (veilig)

In 2023 stelden we voor 2.936 adressen vast dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden. De verwachting is dat dit in 2023 voor 3.000 adressen het geval zal zijn.

Bouwkundig versterken verloopt volgens planning

In november hebben we 70 woning versterkt opgeleverd. Daarmee verloopt het opleveren van versterkte of nieuwe woningen volgens planning. We gaan ervan uit dat de doelstelling om dit jaar 1.100 adressen versterkt op te leveren gehaald wordt.

11.451 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm

Eind november voldeden 11.451 adressen aan de veiligheidsnorm. Dit is 41,7% van alle 27.455 adressen in de versterkingsopgave. Bij 7.166 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 165 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig. 4.120 adressen zijn bouwkundig versterkt.

De uitgebreide maandrapportage van november 2023 vindt u hier: Resultaten (cijfers) | 30 november 2023.