Nieuwjaarsboodschap Nationaal Coördinator Groningen

Beste inwoners van Groningen,

Allereerst de beste wensen voor u, uw gezin en dierbaren. Afgelopen jaar heeft het werken bij NCG mij weer geraakt. Ik heb gezien wat voor impact de versterking heeft. Je thuis voelen in je eigen huis is belangrijk. Ik wil daar, samen met mijn mensen, graag aan meehelpen. Door de versterking, die u niet gewild heeft, zo uit te voeren dat wij u met respect behandelen. En dat wij naar u luisteren. Het maakt dat ik mij samen met mijn medewerkers ook in 2024 met ziel en zaligheid ga inzetten voor u.

Veranderingen in 2023

In 2023 zijn er veel veranderingen geweest. Veranderingen waar ik blij mee ben, omdat ze de versterking minder bureaucratisch maken en we beter naast u als inwoner kunnen staan. Het is nog niet goed genoeg, maar stap voor stap verbeteren we ons werk. Ik licht er een aantal uit:

 • We hebben alle bezwaarbrieven bekeken en verschillende gezinnen versneld geholpen. Ook hebben we geleerd van deze bezwaren en onze werkwijze hierop aangepast.
 • We zijn op maat gaan werken voor bewoners in vastgelopen situaties.
 • Ik of een van onze directeuren zijn persoonlijk in gesprek gegaan om versneld bewoners te helpen.
 • We werken beter samen met uw gemeente en andere partijen die een rol spelen in de versterking en delen met hen wat u nodig heeft.
 • We hebben de eisen die we stellen aan het werk van de ingenieursbureaus verhoogd. Om zo te zorgen voor betere beoordelingsrapporten en versterkingsadviezen. De kwaliteit is sterk verbeterd en velen van u gaven aan dat erg belangrijk te vinden.
 • We hebben onze administratie aangepast, zodat we vergoedingen sneller aan u kunnen uitbetalen.
 • Onze bewonersbegeleiders hebben meer vrijheid en mandaat gekregen om knelpunten of problemen op te lossen.
 • We werken meer en intensiever samen met IMG. In de gemeenten hebben we gezamenlijke loketten waar u langs kunt komen.
 • We hebben ruim 11.500 eigenaren laten weten dat zij een veilig huis hebben.

Waar we in 2024 aan gaan werken

In 2023 zijn goede stappen gezet. Ik zie ook dat dit nog niet genoeg is. Het moet en kan nog beter. Hieronder vertel ik u over een aantal van onze plannen voor dit jaar. Maar ik nodig u ook uit om uw ideeën met ons te delen. Dat kunt u doen in gesprekken met uw bewonersbegeleider of tijdens inloopspreekuren met de directie die we ook dit jaar weer gaan organiseren. U mag mij of mijn collega’s ook altijd bellen of mailen.

 • Informatie op orde
  Ik hoor vaak van bewoners dat NCG haar informatie niet op orde heeft. Bijvoorbeeld een verkeerde aanhef op een brief of geen overzicht van gemaakte afspraken. NCG heeft in het verleden ook regelmatig onrealistische beloftes gedaan. Ik snap heel goed dat u zich daaraan stoort. Daar gaan we verandering in brengen. Wij gaan ook realistischer communiceren en betere afspraken met u maken en deze nakomen.
 • Ontwikkeling van medewerkers
  Ik zie hoe hard mijn mensen elke dag voor u werken aan de versterking. Ik zie dat zij veranderingen in gang zetten. We willen u daarbij nog meer kwaliteit geven. Daarom gaan we medewerkers beter ondersteunen in hun ontwikkeling en vakmanschap door een uitgebreid aanbod van opleidingen.
 • Meer persoonlijk contact
  Voor de menselijke maat is een vertrouwd gezicht belangrijk. Ik wil dat iedere bewoner in 2024 een bewonersbegeleider heeft. Een medewerker van NCG waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen of onduidelijkheden. Gelukkig is het verloop binnen de organisatie gezakt van 20% naar zo’n 5%. Dat betekent dat meer collega’s graag bij NCG blijven werken en u minder last heeft van personele wisselingen.
 • Een sterk en aantrekkelijk Groningen
  Komend jaar willen we meer oog hebben voor de buurt waarin u woont. Dat het een fijne buurt is. Daarom hebben we een regiobouwmeester aangenomen om ons daarbij te helpen.

Andere veranderingen

De meest opvallende verandering is het aardgasvrij gereedmaken van woningen. Zowel binnen als buiten de versterkingsopgave. Het is een van de punten uit het rapport van de Verschillencommissie. Een nieuw kabinet, dat nog wordt geformeerd, moet nog een besluit nemen over het advies. Dat zet ons en u voor nieuwe onzekerheden en uitdagingen. Ik blijf me ervoor inzetten dat regels en beleid haalbaar en uitvoerbaar zijn. Daarin neem ik ook de verhalen mee die ik van u en mijn medewerkers krijg. Zo wil ik ook uw stem laten horen.

Ik blijf mij er hard voor maken om de versterking te versimpelen. Voor een krachtig en een mooi Groningen, wat we voor de toekomst kunnen doorgeven. Maar vooral dat we uw thuisgevoel versterken.

Met vriendelijke groet,

Regina Bouius-Riemersma
Nationaal Coördinator Groningen