Maatregel 28 | Versterken en isolerende maatregelen combineren

Op 25 april 2023 presenteerde het kabinet zijn reactie op de Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen (PEAG). Eén van de maatregelen van het kabinet was maatregel 28: woningen die nog ingrijpend versterkt moeten worden maken we aardgasvrij-gereed.

Uw woning isoleren tot de isolatiestandaard

Voor een deel van de nog te versterken woningen betekent dit dat NCG de versterking kan combineren met isolerende maatregelen. Voordelen van deze combinatie zijn:

 • U heeft maar één keer overlast van bouwwerkzaamheden.
 • Door de isolerende maatregelen kan uw energierekening lager worden.
 • Door de isolerende maatregelen kunt u uw woning tijdens of na de versterking ook aardgasvrij maken. Het aardgasvrij maken van uw woning moet u wel zelf betalen.

Het meenemen van de isolerende maatregelen tijdens de versterking doen we alleen als u dat wilt. U kunt er ook voor kiezen uw woning niet of later te isoleren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de subsidieregeling ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, of maatregel 29: Isolatiesubsidie voor woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe.

Aardgasvrij-gereed? Aardgasvrij? Wat is het verschil?
Aardgasvrij-gereed betekent dat uw woning voldoet aan de landelijke voorwaarden voor woningisolatie*. Dit is de isolatiestandaard. Denk aan het isoleren van de buitenmuren, de vloer en het dak. Ook het dichtmaken van kieren en goede ventilatie in uw woning horen daarbij. Voldoet uw woning aan de isolatiestandaard? Dan is uw woning goed genoeg geïsoleerd om de stap naar aardgasvrij te kunnen maken.

Aardgasvrij betekent dat u geen gas meer gebruikt in uw woning. Er is geen gas meer nodig voor verwarming, koken en warm water. In plaats van gas gebruikt u bijvoorbeeld een warmtepomp en/of zonnepanelen.

* De voorwaarden voor woningisolatie (isolatienorm) vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onder ‘standaard en streefwaarden voor woningisolatie’.

Wie kan de versterking combineren met isolerende maatregelen (maatregel 28)?

U kunt isolerende maatregelen combineren met de versterking als uw woning voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U gebruikt uw gebouw als woning.
 • Uw woning voldoet nog niet aan de landelijke voorwaarden voor woningisolatie (de isolatiestandaard). Let op: woningen die na 2003 zijn gebouwd, zijn al voldoende geïsoleerd.
 • Uw woning moet nog versterkt worden. Er is geen sprake van sloop en nieuwbouw.
 • De geplande bouwtijd voor het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen is vier maanden of langer. De tijd die nodig is om koppelkansen uit te voeren tellen we niet mee.
 • U kunt tijdens de bouwwerkzaamheden langdurig niet in uw woning wonen.
 • Het uitvoeringsplan voor uw woning is na 1 september 2023 vastgesteld.
 • De kosten voor het uitvoeren van de isolerende maatregelen zijn niet enorm veel duurder dan de kosten voor de versterking.

En verder:

 • Woont u in een bedrijfspand, zoals een boerderij of een bakker? Dan isoleren we alleen het woongedeelte.
 • Woont u in een karakteristiek gebouw, een beeldbepalend gebouw of een monument? Dan isoleren we alleen het woongedeelte. En we houden rekening met wat mogelijk en zinvol is. We kijken bijvoorbeeld naar hoe oud het gebouw is en naar wat er technisch mogelijk is.
 • Zit uw woning vast aan een andere woning, zoals een rijtjeswoning? Dan moet u samen met uw buren bepalen welke isolerende maatregelen we meenemen bij de versterking en welke niet.

Zit uw woning in het versterkingsprogramma van NCG? En komt u niet in aanmerking voor maatregel 28? Dan kunt u gebruikmaken van maatregel 29. Dit is een isolatiesubsidie voor woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe. Kijk voor meer informatie bij maatregel 29.

Verduurzamingsadvies en isolerende maatregelen

NCG onderzoekt samen met deskundigen welke isolerende maatregelen nodig zijn, zodat uw woning voldoet aan de voorwaarden voor woningisolatie. Voor uw woning krijgt u een verduurzamingsadvies. In het advies staat:

 • hoe uw huis nu geïsoleerd is en welke isolatie- en ventilatiemaatregelen nodig zijn om te voldoen aan de isolatiestandaard. NCG voert deze maatregelen uit als u dat wilt;
 • welke aanpassingen nodig zijn om uw woning aardgasvrij te maken. Bijvoorbeeld door een warmtepomp of zonnepanelen te installeren. Deze aanpassingen moet u zelf betalen. U kunt ze tijdens de versterking misschien wel meenemen als koppelkans.

Samen met u kijken we welke isolerende maatregelen we uit het advies meenemen in het versterkingstraject. Dat is maatwerk. We beoordelen ook welke maatregelen zinvol zijn. Daarbij houden we rekening met de leeftijd en de technische mogelijkheden van uw woning.

Isoleren én ventileren

Passen we isolerende maatregelen toe in uw woning? Dan leggen we u uit wat de gevolgen kunnen zijn van het isoleren van uw woning. Zo moet u een geïsoleerde woning goed ventileren. En u moet er rekening mee houden dat uw woning in de zomer langer warm blijft. 

Het isoleren van de buitenmuren en het dak van een woning gebeurt in de meeste gevallen aan de binnenkant. Dat betekent dat uw woning van binnen iets kleiner kan worden. Kiest u ervoor om de isolerende maatregelen mee te nemen tijdens de versterking? Dan kiest u ook voor dit mogelijke nadeel.

De kosten voor de isolerende maatregelen

NCG betaalt de kosten voor het uitvoeren van de isolerende maatregelen. Is het voor het uitvoeren van de maatregelen nodig om bijvoorbeeld een badkamer of keuken uit elkaar te halen en weer terug te plaatsen? Dan vergoeden we die kosten ook. 
Soms is het ook nodig om een badkamer, keuken of kast te vernieuwen om isolerende maatregelen uit te kunnen voeren. Deze bijkomende kosten voor het aanbrengen van isolerende maatregelen vergoeden we niet.

Voert u de versterking uit in Eigen Beheer? En gaat het om sloop en nieuwbouw? Dan krijgt u voldoende budget voor een nieuwbouwwoning die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Dat betekent dat uw nieuwe woning ook aardgasvrij(gereed) is. Extra budget voor isolatie is dan niet nodig.
Gaat het om een ingrijpende bouwkundige versterking van de woning? En komt u in aanmerking voor maatregel 28? Dan verhogen wij uw budget met de kosten voor de uit te voeren isolerende maatregelen.

Denkt u na over sloop en nieuwbouw? Dan kunt u de kosten voor het uitvoeren van de isolerende maatregelen niet optellen bij de kosten voor de versterking. Dit doen we om het verschil met eigenaren die in het verleden niet konden kiezen voor deze maatregel zo klein mogelijk te houden.

Vragen?

Heeft u vragen over het combineren van de versterking met isolerende maatregelen? Stel deze dan aan uw bewonersbegeleider of aan uw projectleider.

Laatste update: 05-04-2024