Maatregelen Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen


Op 24 februari 2023 overhandigde de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (PEAG) haar onderzoeksrapport Groningers boven gas aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Na deze parlementaire enquête kondigde het kabinet in april 2023 met 'Nij Begun' een aanpak voor meerdere jaren aan voor Groningen en Noord-Drenthe.

Kabinetsreactie: 50 maatregelen en stopzetting gaswinning

De aanpak van ‘Nij Begun’ bestaat uit vijftig maatregelen. Deze vijftig maatregelen zijn een uitwerking van de aanbevelingen die in het onderzoeksrapport staan. Een aantal van deze maatregelen heeft effect op de manier waarop we de versterking uitvoeren.

Daarnaast wil het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld uiterlijk in 2024 definitief beëindigen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen bouwen aan herstel van het gaswinningsgebied.

Maatregelen die invloed hebben op de versterking

De maatregelen die effect hebben op de versterking hebben we voor een deel al ingevoerd. Andere maatregelen werken we in verschillend tempo nog (verder) uit. Op deze pagina houden we u op de hoogte over de stand van zaken rondom de belangrijkste maatregelen. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

PEAG-maatregelen met effect op de versterking

Vragen

Heeft u vragen? Stel deze dan aan uw bewonersbegeleider of zoek contact met ons bewonerscontactcentrum. Houd er wel rekening mee dat ook zij (nog) niet alle antwoorden hebben!


Laatste update: 06-03-2024