Maatregelen nav Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen | juni 2023


Op 24 februari 2023 overhandigde de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (PEAG) haar onderzoeksrapport Groningers boven gas aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Op 25 april gaf het kabinet een reactie op dit rapport. Begin juni gingen de Tweede Kamer, minister-president Rutte en staatssecretaris Vijlbrief met elkaar in debat over deze kabinetsreactie.

Kabinetsreactie: 50 maatregelen en stopzetting gaswinning

Naar aanleiding van het rapport van de enquêtecommissie neemt het kabinet 50 maatregelen. Deze 50 maatregelen zijn een uitwerking van de aanbevelingen die in het rapport staan. Een aantal van deze maatregelen heeft meer of minder effect op de manier waarop we de versterking uitvoeren.

Daarnaast herhaalt het kabinet het voornemen om in oktober 2023 of uiterlijk in oktober 2024 de gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen.

Maatregelen die invloed hebben op de versterking

De maatregelen die effect hebben op de versterking hebben we voor een deel al ingevoerd. Andere maatregelen werken we in verschillend tempo nog (verder) uit. Op deze pagina houden we u op de hoogte over de stand van zaken rondom de belangrijkste maatregelen. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

PEAG-maatregelen met effect op de versterking

Vragen

Heeft u vragen? Stel deze dan aan uw bewonersbegeleider of zoek contact met ons bewonerscontactcentrum. Houd er wel rekening mee dat ook zij (nog) niet alle antwoorden hebben!


Laatste update: 04-09-2023