Schade door versterking | vergoeding kosten

Bij ondernemingen, eigenaren en bewoners kan de versterking leiden tot schade. Bijvoorbeeld doordat een winkel tijdelijk moet sluiten of een bewoner tijdelijk moet verhuizen. Voor deze schade door versterking kunt u een vergoeding krijgen. 

Om wat voor schade gaat het?

Het gaat om schade die ontstaat door de voorbereiding en uitvoering van de versterking. Ondernemers, eigenaren en bewoners kunnen bijvoorbeeld recht hebben op vergoeding van verhuiskosten. Ondernemers kunnen onder andere recht hebben op vergoeding van misgelopen winst. Dit zijn namelijk allemaal kosten die ontstaan door het versterken van het gebouw. Hieronder staat een overzicht van de soorten schade die NCG vergoedt. 

Schade door versterken | Wat krijgt u vergoed?

Hieronder vindt u de vaak voorkomende schadeposten tijdens het versterkingstraject. U kunt lezen in welke situatie u recht heeft op vergoeding van de schade en hoe hoog de vastgestelde vergoeding is. De bedragen gelden vanaf 1 januari 2024. 

NB. Waar woning staat, kunt u ook bedrijfspand, boerderij, winkel of een ander gebouw lezen.

Hoe kunt u de vergoeding van schade door versterking melden?

Uw contactpersoon van NCG informeert u over de vergoeding van schade. U hoeft zelf geen meldingsformulier op te sturen. 

Huurt u de woning? Neem dan contact op met ons bewonerscontactcentrum.

Hoe wordt de schade bepaald? 

NCG maakt een verschil tussen een eenvoudige en een uitgebreide behandeling. Bij de uitgebreide behandeling wordt een onafhankelijke adviseur gevraagd om advies te geven over de schade. 

Wanneer betaalt NCG de vergoeding?

NCG betaalt de schadevergoeding meestal voor de uitvoering van de versterking. De vaststelling en de hoogte van de schadevergoeding staat meestal in het versterkingsbesluit. In het versterkingsbesluit staat op welke manier uw gebouw wordt versterkt. Als u niet de eigenaar bent van het gebouw, staat de schadevergoeding sowieso in een apart besluit. 

Heeft u vragen?

Neem in dat geval contact op met NCG door te mailen naar info@nationaalcoordinatorgroningen.nl


Laatste update: 01-02-2024