Niet in de versterking?

In het versterkingsprogramma van NCG zitten ruim 27.000 woningen en andere gebouwen die in het aardbevingsgebied staan. Alle eigenaren van deze woningen* zijn hierover door de gemeente en/of NCG geïnformeerd. 

Heeft u nog nooit een brief van NCG of van uw gemeente over versterking gehad? Dan zit uw woning niet in het versterkingsprogramma. Twijfelt u door de aardbevingen toch over de veiligheid van uw woning? Dan kunt u een opname op verzoek aanvragen. Wij onderzoeken dan of uw woning moet worden opgenomen in de versterkingsopgave. 

Opname op verzoek

Niet overal in Groningen is het nodig om te onderzoeken of woningen veilig zijn bij aardbevingen. Dat komt omdat er op veel plaatsen geen dreiging van zware aardbevingen is. De kans op zware aardbevingen neemt ook af doordat de gaswinning in het Groningenveld sinds april 2024 is stopgezet.

Onafhankelijke experts hebben in kaart gebracht waar aardbevingen zorgen voor onveiligheid en waar niet. Aan de randen van het gebied is versterken minder vaak nodig dan in het midden van het gebied. Op de kaart Aardbevingsbelasting Groningen kunt u zien waar dreiging van zware aardbevingen is in het gebied. Deze kaart leest u zo:

  • Rood: gebied waar nog dreiging is. Versterken kan hier nodig zijn.
  • Roze: gebied waar dreiging erg laag is. Versterken is bijna nooit nodig.

Staat uw woning in het rode gebied en twijfelt u over de veiligheid van uw woning? Dan kunt u een opname op verzoek aanvragen. Wij onderzoeken dan of uw woning moet worden opgenomen in de versterkingsopgave. Een opname op verzoek kunt u alleen aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Heeft u het gevoel dat er sprake is van een acuut (dringende) onveilige situatie? Neem dan contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Wie komt in aanmerking voor een opname op verzoek?

Wilt u een opname op verzoek aanvragen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U bent eigenaar van de woning.
  2. De woning staat in de gemeente Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen of Oldambt.
  3. Uw woning zit niet in de versterkingsopgave van NCG.
    Als uw woning deel uitmaakt van de versterkingsopgave, heeft u hierover een brief gekregen. Heeft u geen brief gehad? Dan is uw woning géén onderdeel van de versterkingsopgave.

Vraag alleen een opname op verzoek aan als u zich echt ongerust maakt over de veiligheid van uw woning!
 

Een aanvraag indienen. Hoe werkt dat?

Vragen of hulp nodig?

Bel ons dan via 088 – 041 44 77 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) of stuur een e-mail naar opname@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Subsidie

Zit uw woning niet in de versterkingsopgave? Dan kunt u mogelijk een subsidie van 10.000 euro aanvragen voor verduurzaming en verbetering van uw woning. Meer informatie vindt op de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Let op: Via een ‘opname op verzoek’ komt u niet in aanmerking voor de subsidie ‘Verduurzaming en verbetering’ van 17.000 euro.


* Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorginstelling?  Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.
 

Laatste update: 17-03-2024