Niet in de versterking?

Bent u eigenaar van een woning in het aardbevingsgebied, maar zit u niet de ‘versterkingsopgave’? Dan komt u in aanmerking voor een subsidie voor woningverbetering. Dit is op 6 november 2020 afgesproken door het Rijk, de provincie en de aardbevingsgemeenten. Ook kunt u – wanneer u twijfelt over de veiligheid van uw woning – zelf een opname aanvragen.

Opname op verzoek

Gebouwen die geen verhoogd risico hebben bij aardbevingen worden niet onderzocht op veiligheid. Bent u eigenaar van zo’n gebouw en twijfelt u toch over de veiligheid van uw gebouw? Dan kunt u zelf bij Nationaal Coördinator Groningen een opname (onderzoek naar veiligheid) aanvragen. 

Heeft u het gevoel dat er sprake is van een acuut onveilige situatie? Neem dan contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Toelichting opname op verzoek

Hieronder leest u meer over de opname op verzoek.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen voor een opname? Vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met NCG via 088 – 041 44 77 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) of opname@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Aanvraagformulier opname van uw gebouw

Gebouwgegevens

Vul hieronder de gegevens in van het gebouw waarvoor u een opname en beoordeling wilt aanvragen.

Alleen gebouwen in deze gemeenten komen in aanmerking voor een opname.

Bent u eigenaar van het gebouw? *

Alleen gebouweigenaren kunnen een opname aanvragen.

Heeft het gebouw een normaal risicoprofiel? *

Het aanvragen van een opname is alleen bedoeld voor eigenaren van gebouwen met een normaal risicoprofiel. Heeft u geen brief gehad over het risicoprofiel van uw gebouw? Dan heeft uw gebouw waarschijnlijk een normaal risicoprofiel.

Om wat voor type gebouw gaat het? *
Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw gebouw? *

In 2020 heeft NCG 500 opnames beschikbaar. Daarom vragen we u om alleen een aanvraag in te dienen als u zich echt ongerust maakt over de veiligheid van uw woning.

Vul hier het adres in van het gebouw waarvoor u een opname aan wilt vragen.

Vul hier de postcode in van het gebouw waarvoor u een opname aan wilt vragen.

Geef hier aan in welke plaats het gebouw staat waarvoor u een opname aan wilt vragen.

Contactgegevens

Vul hieronder de gegevens van de eigenaar van het gebouw in.

Aanspreekvorm

Toelichting: Op dit e-mailadres ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
Heeft u geen beschikking over een e-mailadres? Dan ontvangt u per post een ontvangstbevestiging.

Vult u het formulier voor de eigenaar van het gebouw in, laat dan hier uw contactgegevens achter

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek tot opname in behandeling te nemen en te beoordelen. Ook kan het voorkomen dat NCG uw gegevens deelt met een derde partij, zoals een aannemer, ingenieursbureau of gemeente. NCG doet dit alleen als het noodzakelijk is voor de behandeling van uw verzoek.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

NCG heeft uw persoonsgegevens nodig om het beleid over de versterkingsoperatie uit te voeren. Het gaat hier specifiek om het uitvoeren van het beleid over het Loket Opname op Verzoek.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens gedurende het traject van aanvraag tot mogelijke opname, beoordeling en versterking van uw gebouw. Daarna worden de gegevens bewaard in overeenstemming met de Archiefwet.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Daarna worden de gegevens bewaard in overeenstemming met de Archiefwet.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *
*

Heeft u de informatie niet eerlijk ingevuld, dan neemt Nationaal Coördinator Groningen uw aanvraag niet in behandeling.