Niet in de versterking?

Bent u eigenaar van een woning in het aardbevingsgebied, maar zit u niet het versterkingsprogramma van NCG? Dan kunt u – wanneer u twijfelt over de veiligheid van uw woning – zelf een opname aanvragen. Dit noemen we een opname op verzoek.

Woningen die via opname op verzoek worden onderzocht, maken geen deel uit van het versterkingsprogramma. Daarom gelden de subsidie voor verduurzaming en woningverbetering van 17.000 euro en de tegemoetkoming van 13.000 euro vanuit de Bestuurlijke afspraken versterking Groningen niet voor deze woningen. Sommige eigenaren komen wel in aanmerking voor de subsidie van 10.000 euro voor verduurzaming en verbetering van hun woning. Bekijk de mogelijkheden op de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Opname op verzoek

Als u twijfelt over de veiligheid van uw gebouw kunt u onder bepaalde voorwaarden een opname aanvragen bij NCG. Niet overal in Groningen is het nodig om gebouwen te onderzoeken of gebouwen voldoende bestand zijn tegen aardbevingen. Dat komt omdat er op veel plaatsen geen dreiging van zware aardbevingen is. Dat heeft onder andere te maken met het afbouwen en uiteindelijk stopzetten van de gaswinning in 2022. Daardoor neemt de kans op zware aardbevingen verder af. Door een werkgroep van onafhankelijke experts zijn technische kaarten gemaakt waar de aardbevingsbelasting op te zien is. Deze kaarten zijn openbaar en kunt u zelf bekijken op een website van de NEN

U vindt deze kaart ook als download op onze website. U kunt deze als volgt lezen:

  • Oranje: gebied waar nog dreiging is. Versterken is hier soms nodig.
  • Licht blauw: gebied waar dreiging erg laag is. Versterken in zeer uitzonderlijke gevallen nodig.
  • Overige: gebieden waar geen dreiging is. Versterken niet nodig.

We vragen u om alleen een aanvraag in te dienen als u zich echt ongerust maakt over de veiligheid van uw woning. Op de kaart kunt u zien hoe groot de aardbevingsbelasting is op de locatie van uw woning.
 

Heeft u het gevoel dat er sprake is van een acuut onveilige situatie? Neem dan contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Wie komt in aanmerking?

Wilt u een opname aanvragen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U bent eigenaar van het gebouw.
  2. Het gebouw staat in de gemeente Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen of Oldambt.
  3. Uw gebouw zit niet in het versterkingsprogramma van NCG.

Weet u niet zeker of uw gebouw in het versterkingsprogramma zit? Alle eigenaren waarvan het huis onderdeel is van het versterkingsprogramma hebben hiervan bericht gehad. Heeft u geen brief gehad? Dan is uw woning géén onderdeel van het versterkingsprogramma.
 

Hoe werkt het?

Let op:

De woningen die via opname op verzoek worden onderzocht, maken geen deel uit van de versterkingsopgave. Voor hen gelden de afspraken die gemaakt zijn over de versterkingsopgave daarom niet. Als de woning in het aardbevingsgebied staat, komt u wel in aanmerking voor een subsidie van 10.000 per adres voor woningverbetering. U kunt dit aanvragen vanaf 1 juli 2021 op snn.nl/vvg10000.  

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen voor een opname? Vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met NCG via 088 – 041 44 77 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) of opname@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Aanvraagformulier opname van uw gebouw

Gebouwgegevens

Vul hieronder de gegevens in van het gebouw waarvoor u een opname en beoordeling wilt aanvragen.

Alleen gebouwen in deze gemeenten komen in aanmerking voor een opname.

Bent u eigenaar van het gebouw? *

Alleen gebouweigenaren kunnen een opname aanvragen.

Heeft het gebouw een normaal risicoprofiel? *

Het aanvragen van een opname is alleen bedoeld voor eigenaren van gebouwen met een normaal risicoprofiel. Heeft u geen brief gehad over het risicoprofiel van uw gebouw? Dan heeft uw gebouw waarschijnlijk een normaal risicoprofiel.

Om wat voor type gebouw gaat het? *
Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw gebouw? *

Niet overal in Groningen is het nodig om gebouwen te onderzoeken of gebouwen voldoende bestand zijn tegen aardbevingen. Dat komt omdat er op veel plaatsen geen dreiging van zware aardbevingen is. We vragen u om alleen een aanvraag in te dienen als u zich echt ongerust maakt over de veiligheid van uw woning. Kijk op de kaart bovenaan deze pagina om te zien hoe groot de aardbevingsbelasting is op de locatie van uw woning.

Vul hier het adres in van het gebouw waarvoor u een opname aan wilt vragen.

Vul hier de postcode in van het gebouw waarvoor u een opname aan wilt vragen.

Geef hier aan in welke plaats het gebouw staat waarvoor u een opname aan wilt vragen.

Contactgegevens

Vul hieronder de gegevens van de eigenaar van het gebouw in.

Aanspreekvorm

Toelichting: Op dit e-mailadres ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
Heeft u geen beschikking over een e-mailadres? Dan ontvangt u per post een ontvangstbevestiging.

Vult u het formulier voor de eigenaar van het gebouw in, laat dan hier uw contactgegevens achter

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek tot opname in behandeling te nemen en te beoordelen. Ook kan het voorkomen dat NCG uw gegevens deelt met een derde partij, zoals een aannemer, ingenieursbureau of gemeente. NCG doet dit alleen als het noodzakelijk is voor de behandeling van uw verzoek.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

NCG heeft uw persoonsgegevens nodig om het beleid over de versterkingsoperatie uit te voeren. Het gaat hier specifiek om het uitvoeren van het beleid over het Loket Opname op Verzoek.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens gedurende het traject van aanvraag tot mogelijke opname, beoordeling en versterking van uw gebouw. Daarna worden de gegevens bewaard in overeenstemming met de Archiefwet.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Daarna worden de gegevens bewaard in overeenstemming met de Archiefwet.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *
*

Heeft u de informatie niet eerlijk ingevuld, dan neemt Nationaal Coördinator Groningen uw aanvraag niet in behandeling.