Niet in de versterking?

Bent u eigenaar van een woning in het aardbevingsgebied, maar zit u niet het versterkingsprogramma van NCG? Dan kunt u – wanneer u twijfelt over de veiligheid van uw woning – zelf een opname aanvragen. Dit noemen we een opname op verzoek.

Woningen die via opname op verzoek worden onderzocht, maken geen deel uit van het versterkingsprogramma. Daarom gelden de subsidie voor verduurzaming en woningverbetering van 17.000 euro en de tegemoetkoming van 13.000 euro vanuit de Bestuurlijke afspraken versterking Groningen niet voor deze woningen. Sommige eigenaren komen wel in aanmerking voor de subsidie van 10.000 euro voor verduurzaming en verbetering van hun woning. Meer informatie vindt u bij Subsidie verduurzaming en verbetering gebouwen of bekijk de mogelijkheden op de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Opname op verzoek

Als u twijfelt over de veiligheid van uw gebouw kunt u onder bepaalde voorwaarden een opname aanvragen bij NCG. Niet overal in Groningen is het nodig om gebouwen te onderzoeken of gebouwen voldoende bestand zijn tegen aardbevingen. Dat komt omdat er op veel plaatsen geen dreiging van zware aardbevingen is. Dat heeft onder andere te maken met het afbouwen en uiteindelijk stopzetten van de gaswinning in 2022. Daardoor neemt de kans op zware aardbevingen verder af. Door een werkgroep van onafhankelijke experts zijn technische kaarten gemaakt waar de aardbevingsbelasting op te zien is. Deze kaarten zijn openbaar en kunt u zelf bekijken op een website van de NEN

U vindt deze kaart ook als download op onze website. U kunt deze als volgt lezen:

  • Rood: gebied waar nog dreiging is. Versterken is hier soms nodig.
  • Roze: gebied waar dreiging erg laag is. Versterken in zeer uitzonderlijke gevallen nodig.

We vragen u om alleen een aanvraag in te dienen als u zich echt ongerust maakt over de veiligheid van uw woning. Op de kaart kunt u zien hoe groot de aardbevingsbelasting is op de locatie van uw woning.
 

Heeft u het gevoel dat er sprake is van een acuut onveilige situatie? Neem dan contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Wie komt in aanmerking?

Wilt u een opname aanvragen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U bent eigenaar van het gebouw.
  2. Het gebouw staat in de gemeente Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen of Oldambt.
  3. Uw gebouw zit niet in het versterkingsprogramma van NCG.

Weet u niet zeker of uw gebouw in het versterkingsprogramma zit? Alle eigenaren waarvan het huis onderdeel is van het versterkingsprogramma hebben hiervan bericht gehad. Heeft u geen brief gehad? Dan is uw woning géén onderdeel van het versterkingsprogramma.
 

Hoe werkt het?

Let op:

De woningen die via opname op verzoek worden onderzocht, maken geen deel uit van de versterkingsopgave. Voor hen gelden de afspraken die gemaakt zijn over de versterkingsopgave daarom niet. Als de woning in het aardbevingsgebied staat, komt u mogelijk wel in aanmerking voor een subsidie van 10.000 per adres voor woningverbetering. U kunt dit aanvragen op snn.nl/vvg10000.  

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen voor een opname? Vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met NCG via 088 – 041 44 77 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) of opname@nationaalcoordinatorgroningen.nl.