Bezwaar en beroep

Bezwaar maken tegen een besluit?

Bent u het niet eens met een besluit van NCG? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. In uw brief geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Zo’n brief noemen we een bezwaarschrift. 

De bezwaartermijn is zes weken. Dit betekent dat u uw bezwaarschrift binnen zes weken naar NCG moet sturen. Deze zes weken gaan in vanaf de datum die op uw besluit staat. Als u bezwaar wilt maken, maar langer dan zes weken nodig heeft om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u een pro-forma bezwaarschrift indienen. U stuurt dan een brief waarin u vraagt om extra tijd voor het motiveren van uw bezwaarschrift.
Stuurt u uw bezwaarschrift niet op tijd naar NCG? Dan kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat NCG uw bezwaarschrift niet inhoudelijk behandelt.

Wat moet in uw bezwaarschrift staan?

Uw bezwaarschrift moet in de Nederlandse taal zijn geschreven. De volgende gegevens moeten in uw bezwaarschrift staan:

  1. Uw naam en adres (en bij voorkeur ook uw telefoonnummer).
  2. De datum van het bezwaarschrift.
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt of een kopie van dat besluit.
  4. De reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.
  5. Uw handtekening onderaan het bezwaarschrift.

U mag ook aanvullende bewijsstukken meesturen.

Wie kan het bezwaarschrift indienen?

U kunt het bezwaarschrift zelf indienen. Of u kunt iemand schriftelijk toestemming geven om dit namens u te doen. Dit heet iemand machtigen. De machtiging moet u ondertekenen en meesturen met het bezwaarschrift. Als de gemachtigde een advocaat is, hoeft u geen ondertekende machtiging mee te sturen.

Waar stuurt u het bezwaarschrift heen?

U kunt uw bezwaarschrift per post versturen naar:

Nationaal Coördinator Groningen
Afdeling Juridische en Economische Zaken – afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 3006
9701 DA Groningen

Wat gebeurt er nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend?

U krijgt van NCG een brief waarin staat dat uw bezwaarschrift is ontvangen. Daarna zal een jurist van NCG u bellen. De jurist onderzoekt samen met u of we uw bezwaren kunnen oplossen zonder de bezwaarprocedure te volgen. 

Lukt dit niet, dan controleert NCG of u alle gegevens die nodig zijn in het bezwaarschrift heeft gezet. Is uw bezwaarschrift niet compleet? Dan krijgt u daarover bericht. U krijgt dan tijd om het bezwaarschrift aan te vullen.

Is uw bezwaarschrift binnen zes weken ontvangen en compleet? Dan behandelt NCG uw bezwaarschrift inhoudelijk. NCG kan u uitnodigen voor een hoorzitting. U kunt uw bezwaarschrift dan persoonlijk of telefonisch uitleggen aan een jurist van NCG. Daarna beoordeelt de jurist het besluit waartegen u bezwaar maakt. Hij of zij houdt daarbij rekening met de redenen van uw bezwaar. De beslissing op uw bezwaar neemt NCG. Wij informeren u per brief over de beslissing op uw bezwaarschrift.

Nadat de bezwaartermijn is verlopen heeft NCG zes weken de tijd om te reageren. Daarna kan NCG dit nog een keer met zes weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met het besluit dat NCG over uw bezwaarschrift neemt? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het hangt van het onderwerp van het besluit van NCG af waar u uw beroepschrift kunt indienen. Onderaan de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u vinden of dat de rechtbank is, of de Raad van State.

Vragen?

Heeft u vragen over het indienen van een bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met het Team Bezwaar en Beroep door te mailen naar BezwaarenBeroep@nationaalcoordinatorgroningen.nl. Dit e-mailadres is niet bedoeld voor het indienen van  bezwaarschriften. Dat kan alleen per post. 

Heeft u juridische vragen? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.


Laatste update: 04-07-2023