Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit dat u van de NCG heeft ontvangen, kunt u daartegen in bezwaar gaan.

Bezwaar aantekenen

U beschrijft in het bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met het besluit, en vraagt NCG om hier nogmaals naar te kijken.

De bezwaartermijn bedraagt 6 weken. Dit betekent dat u binnen zes weken nadat het besluit is verzonden of aan u is uitgereikt een bezwaarschrift in moet dienen bij NCG. Doet u dat niet binnen zes weken, dan kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld wordt.

Hoe kunt u bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk indienen. U kunt het per post versturen naar het adres dat staat in de brief met het besluit.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift moeten de volgende gegevens staan:

  1. uw naam en adres (en bij voorkeur ook uw telefoonnummer);
  2. de datum van het bezwaarschrift;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt of een kopie van dat besluit;
  4. de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit; en
  5. een ondertekening.

Uw bezwaarschrift moet in de Nederlandse taal worden opgesteld. U kunt eventueel aanvullende bewijsstukken toevoegen aan uw bezwaarschrift.

Wie kan het bezwaarschrift indienen?

U kunt het bezwaarschrift zelf indienen, maar het is ook mogelijk iemand te machtigen om dit namens u te doen. U moet dan wel een ondertekende machtiging met het bezwaarschrift meesturen. Als de gemachtigde een advocaat is, hoeft u geen ondertekende machtiging mee te sturen.

Wat gebeurt er als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

U krijgt van NCG een schriftelijke ontvangstbevestiging dat het bezwaarschrift is ontvangen. Er wordt gekeken of u alle benodigde gegevens in het bezwaarschrift hebt gezet. Als uw bezwaarschrift nog niet volledig is, krijgt u daarover bericht en tijd om het bezwaarschrift aan te passen. Als uw bezwaarschrift binnen de termijn van 6 weken is ontvangen, en als het bezwaarschrift volledig is, wordt dit inhoudelijk behandeld.

NCG kan u uitnodigen u uit voor een hoorzitting. U kunt dan uw bezwaarschrift persoonlijk of telefonisch toelichten aan een jurist van de afdeling Juridische en Economische Zaken van NCG. Daarna beoordeelt een jurist het besluit waartegen u bezwaar heeft ingediend en houdt daarbij rekening met de argumenten die u in uw bezwaarschrift heeft gebruikt. De beslissing op bezwaar wordt genomen door NCG. U wordt schriftelijk geïnformeerd over de beslissing op uw bezwaarschrift.

Niet eens met de beslissing op bezwaar?

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. In de brief met de beslissing die op uw bezwaarschrift is genomen kunt u lezen hoe u in beroep kunt gaan tegen de beslissing op bezwaar.

Vragen?

Voor vragen met betrekking tot de procedure kunt u contact opnemen met het Team Bezwaar en Beroep door te mailen naar BezwaarenBeroep@nationaalcoordinatorgroningen.nl
Dit emailadres is niet bedoeld voor het indienen bezwaarschriften, dit dient u per post te doen.

Indien u juridische vragen heeft kunt u terecht bij het Juridisch Loket.