Fase 4: Planvorming

Uit de beoordeling is gebleken dat een woning* niet op norm is. Er zijn versterkingsmaatregelen nodig om voor een veilige woning te zorgen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de verbindingen tussen de vloeren en wanden te verstevigen. Of om de vloeren, muren of fundering te versterken. Ook is het mogelijk dat sloop en nieuwbouw noodzakelijk is. Een woning versterken kan ingrijpend zijn. Daarom wordt de eigenaar nauw betrokken bij het uitwerken van het versterkingsadvies. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Hieronder vindt u een aantal onderwerpen die tijdens de planvorming aan de orde kunnen komen. Waarschijnlijk is niet alles op uw situatie van toepassing. Aan het einde van deze fase stellen we het definitieve uitvoeringsplan op. We delen en bespreken dit met de eigenaar. We stellen het plan vast en nemen ten slotte het (meervoudig) versterkingsbesluit. Het is nu duidelijk op welke wijze de woning versterkt wordt.

Alle wensen in één plan!

Bij de planvorming kan het gaan om één woning, maar ook om een straat of een hele wijk. In deze fase stemmen wij de noodzakelijke versterkingsmaatregelen, de ontwikkelingen binnen een gemeente én de wensen van bewoners/eigenaren en gemeente op elkaar af.

Tijdens de planvorming komt onder meer het volgende aan de orde:

  • Wie heeft de regie over de uitvoering van de versterkingsmaatregelen: NCG, de eigenaar, Bedrijfsbureau BI of een aannemer?
  • Welke wensen hebben bewoners/eigenaren en de gemeente? Het gaat dan niet alleen om de versterkingsmaatregelen. Extra wensen van bewoners/eigenaren kunnen worden meegenomen, zoals een al geplande uitbouw die de eigenaar zelf financiert. Ook gemeentelijke wensen worden meegenomen, bijvoorbeeld het vernieuwen van de riolering.
  • De uitwerking van alle wensen in een bestek (het bouwplan). Dit is het definitief ontwerp. Dit ontwerp is in nauw overleg met de eigenaar opgesteld.
  • Het regelen van onder meer het volgende: selecteren van het uitvoerende bouwbedrijf, eventueel (nieuwe) afspraken maken met hypotheekverstrekkers, aanvragen van benodigde vergunningen, eventueel de woning natuurvrij maken en tijdelijke huisvesting organiseren als dat nodig is.
  • Het opstellen van het uitvoeringsplan. In dit plan is alles geregeld om te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. Ook de planning staat in dit plan. Het uitvoeringsplan bespreken we met de eigenaar.
  • Het nemen van het versterkingsbesluit op basis van het uitvoeringsplan.

Gaat de eigenaar akkoord en is de wettelijke bezwaartermijn voorbij? Dan kunnen de bouwwerkzaamheden volgens planning beginnen.

NB.  We pakken niet alle adressen tegelijkertijd op. De gemeente bepaalt welke adressen prioriteit krijgen. Ook is het afhankelijk van de capaciteit van aannemers en NCG (projectbegeleiding) hoeveel adressen tegelijkertijd opgepakt kunnen worden.

* Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 20-01-2022