Onderzoek naar beschermde diersoorten | natuurvrij maken

De  versterkingswerkzaamheden van NCG mogen de leefgebieden van beschermde dieren niet verstoren. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Daarom laat NCG onderzoeken of er beschermde dieren in woningen* en woonwijken in het Groningse aardbevingsgebied zitten. Leven beschermde dieren in of om een woning? Dan zijn maatregelen nodig.

Vergroot afbeelding Onderzoek naar beschermde diersoorten
Ecoloog aan het werk

Leefgebied beschermde dieren verbeteren

Voor de start van de versterking van woningen laat NCG onderzoeken of en waar beschermde dieren zijn. Na de versterking laat NCG controleren waar de dieren zijn en of het leefgebied van de beschermde dieren hersteld is. Het uitgangspunt is dat het leefgebied van beschermde dieren na de versterking beter is dan voor de versterking.

NCG heeft een ontheffing voor de Wet natuurbescherming. De provincie Groningen heeft deze ontheffing verstrekt en houdt hier toezicht op. Daarin staat onder andere dat de onderzoeken ieder jaar opnieuw plaatsvinden. En dat de beschermde dieren in het Groningse gebied tot 10 jaar na de versterking worden gevolgd.

De natuur beschermen

Bij de start van de versterkingswerkzaamheden mogen geen beschermde dieren in een woning zijn. Daarom worden mogelijke verblijfplaatsen voor de start van de werkzaamheden dichtgemaakt. Dit wordt ook wel natuurvrij maken genoemd. Dit kan met kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld:

  • Kleine openingen in woningen dichtmaken met spouwborstels.
  • Kleine flappen ophangen voor openingen in de muur. Zo kunnen de dieren wel naar buiten, maar niet meer naar binnen.
  • Gaas of ander afdichtend materiaal in de dakranden vastmaken.

De aanpassing van woningen gebeurt niet tijdens de winterslaap en buiten het broedseizoen. Een ecoloog let erop dat de werkzaam­heden goed  worden uitgevoerd. De eigenaar van de woning moet toestemming geven voor de maatregelen.

Seizoensgebonden werkzaamheden

april

Onderzoek naar huismussen. Dit gebeurt overdag.

mei t/m juli

Onderzoek naar  vleermuizen en gierzwaluwen. Dit gebeurt  ’s ochtends of ’s avonds, in de schemering. Deze onderzoeken gebeuren meestal vanaf de openbare weg en de buitenkant van het huis.

augustus en september

Onderzoek naar verblijfplaatsen van groepen vleermuizen in grote gebouwen (kerken, flatgebouwen).

Leefgebieden van beschermde dieren herstellen

In de nieuwe of versterkte woning wordt het leefgebied van beschermde diersoorten hersteld. Dit wordt ook wel natuurinclusief bouwen genoemd. Dit kan op verschillende manieren:

  • inbouwkasten plaatsen voor broedende vogels of vleermuizen
  • speciale dakpannen aanbrengen voor gierzwaluwen of mussen
  • dak en spouwruimtes geschikt maken voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.

*Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.