Tijdelijke huisvesting

Als bewoners tijdens de versterking of nieuwbouw van hun huis niet thuis kunnen wonen, biedt NCG tijdelijke huisvesting aan. Deze tijdelijke huisvesting is in de buurt van de eigen woning. Zo woont iedereen veilig tijdens de werkzaamheden aan de woning, zonder extra kosten. Woningeigenaren kunnen – tegen vergoeding – ook zelf tijdelijke huisvesting regelen. Ondernemers kunnen in sommige gevallen gebruik maken van tijdelijke huisvesting voor bedrijven.

Bewonersbegeleiders kijken samen met de bewoner welke oplossing het beste past bij de gezinssamenstelling en persoonlijke omstandigheden. Voor huurders die tijdelijk niet in hun huis kunnen wonen, zoekt NCG in overleg met de eigenaar van de woning naar een oplossing. Hoe lang iemand in een tijdelijke woning woont, hangt af van wat er moet gebeuren met de woning. Dit bespreekt een bewonersbegeleider voor een eventuele verhuizing met de bewoner.  

Veelgestelde vragen