Meervoudig versterkingsbesluit

Nationaal Coördinator Groningen stelt met een besluit vast hoe uw woning* versterkt wordt. Dit is het meervoudig versterkingsbesluit. Voor het gemak spreken we hier van het versterkingsbesluit**. Hieronder leest u wat een versterkingsbesluit is en wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Wanneer neemt NCG het versterkingsbesluit?

In uw versterkingsadvies staan de versterkingsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat uw woning veilig is. Samen met u denken we na over hoe de aannemer de versterkingsmaatregelen kan uitvoeren. Dit leggen we vast in een ontwerp. In dit ontwerp staat precies welke versterkingsmaatregelen de aannemer moet uitvoeren en op welke manier. Is het ontwerp klaar, dan stelt NCG het versterkingsbesluit op.

Wat staat er in het versterkingsbesluit?

In het versterkingsbesluit staat onder andere het volgende:

  • De versterkingsmaatregelen die nodig zijn om uw woning aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.
  • Een verwijzing naar het ontwerp voor uw woning. In het ontwerp staat hoe de aannemer de versterkingsmaatregelen uitvoert.
  • De inschatting van de kosten voor de volledige versterking. Dit staat er alleen in wanneer u de versterking in eigen beheer uitvoert. U bent dan zelf opdrachtgever van de aannemer.

Akkoord met het versterkingsbesluit?

Het versterkingsbesluit ontvangt u per post. Bent u het eens met het versterkingsbesluit en voert NCG de versterking uit? Dan tekenen u en NCG de uitvoeringsovereenkomst. Daarmee geeft u toestemming aan NCG om de aannemer opdracht te geven te starten met de werkzaamheden. U ontvangt de uitvoeringssovereenkomst van de projectleider of de bouwbegeleider.

Voert u de versterking in eigen beheer uit? Dan ontvangt u geen uitvoeringsovereenkomst. U geeft dan zelf opdracht aan de aannemer om te starten met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Bezwaar maken tegen het versterkingsbesluit?

Bent u het niet eens met het versterkingsbesluit? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Als u het versterkingsbesluit heeft gekregen, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Deze zes weken gaan in vanaf de datum die op uw versterkingsbesluit staat. Hoe u bezwaar kunt indienen leest u hier: Bezwaar en Beroep.

Vragen?

Heeft u vragen over het versterkingsbesluit? Dan kunt u contact opnemen met uw bewonersbegeleider of projectleider. U kunt ons ook op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen op 088 - 041 44 77. Of u kunt ons mailen via het contactformulier op onze website. 

*Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.
 

** Tussen 1 september 2020 en 1 juli 2021 nam NCG na de beoordeling van een gebouw een normbesluit. Eigenaren die in deze periode een normbesluit hebben ontvangen, ontvangen geen meervoudig versterkingsbesluit. Zij ontvangen een versterkingsbesluit.
Eigenaren die géén normbesluit hebben ontvangen, krijgen een meervoudig versterkingsbesluit. Hierin is ook de informatie opgenomen die eerder in het normbesluit stond.


Laatste update: 29-11-2021