Uw hypotheek bij versterking of nieuwbouw van uw woning

De versterking of sloop/nieuwbouw van uw woning kan gevolgen hebben voor uw hypotheek. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent.

Toestemming van uw geldverstrekker nodig

Heeft u geld geleend (een hypotheek genomen) om uw woning te betalen? En gaan we uw woning versterken of slopen en herbouwen? Dan heeft u meestal toestemming nodig van de organisatie waar u uw hypotheek heeft afgesloten, zoals een bank of verzekeraar. We noemen dit uw geldverstrekker. In de voorwaarden van uw hypotheek kunt u lezen wanneer en hoe u toestemming aan uw geldverstrekker vraagt.

Tijdens de versterking of sloop/nieuwbouw is uw woning minder waard dan vóór de versterking of sloop/nieuwbouw. Vanwege aanpassingen aan de woning is de woning soms ook na de versterking of nieuwbouw minder waard. Uw geldverstrekker wil er daarom zeker van zijn dat u de hypotheek kunt aflossen als dat nodig is. Gaat u versterken of nieuw bouwen zonder toestemming van uw geldverstrekker? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw rechten als geldlener.

Ondersteuning door NCG

Het kan ingewikkeld zijn om uw geldverstrekker te informeren en om toestemming te vragen voor de versterking of sloop/nieuwbouw van uw woning. Niet alle geldverstrekkers zijn goed op de hoogte van de gevolgen van de aardbevingen in Groningen. Soms heeft een geldverstrekker meer informatie nodig over de versterking van een woning. De geldverstrekker kan vragen naar documenten als bewijs dat uw woning dezelfde waarde houdt. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kan u ondersteunen bij het vragen om toestemming aan uw geldverstrekker.

Toestemming vragen: hoe werkt dat?

Moet u toestemming vragen aan uw geldverstrekker voor een versterking of sloop/nieuwbouw? Dan volgt u de volgende stappen:

 1. Uw woning wordt versterkt of uw woning wordt gesloopt en opnieuw gebouwd. Het ontwerp voor versterking of de nieuwbouw is klaar en vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. 
 2. NCG neemt het versterkingsbesluit en vertelt u dat u misschien toestemming moet vragen aan uw geldverstrekker. 
 3. U vraagt uw geldverstrekker of toestemming voor versterking of sloop en nieuwbouw nodig is en informeert NCG hierover. U bent zelf verantwoordelijk voor het vragen en krijgen van toestemming.
 4. Is toestemming nodig? Stuur dan de onderstaande documenten naar uw geldverstrekker. Deze documenten krijgt u van NCG.
  • De uitvoeringsovereenkomst
  • Het versterkingsbesluit
  • Een informatiebrief ‘vervangende zekerheid’ bij nieuwbouw op dezelfde locatie (zie onderaan de pagina).
 5. Vraagt uw geldverstrekker om meer informatie? Dan kan NCG u hierbij helpen.
 6. Krijgt u toestemming van uw geldverstrekker voor de versterking of sloop/nieuwbouw van uw huis? Geef dit door aan uw bewonersbegeleider van NCG.
 7. Gaat het om sloop en nieuwbouw? Dan start de sloop pas als u toestemming heeft van uw geldverstrekker.
 8. Is uw versterkte of nieuwe woning opgeleverd? Geef dit door aan uw geldverstrekker.

Hulp van een notaris

Wilt u de toestemming van uw geldverstrekker liever laten regelen door een notaris? Dan kan dat. NCG stelt een notaris beschikbaar die de toestemming voor u kan regelen bij uw geldverstrekker. U mag ook zelf een notaris voorstellen. Voor uzelf of samen met andere eigenaren. Wilt u liever gebruikmaken van een eigen notaris? Geef dit dan door aan uw bewonersbegeleider van NCG.

Uw huis laten taxeren bij sloop en nieuwbouw

Bij sloop en nieuwbouw vraagt uw geldverstrekker meestal om een taxatie van de nieuwbouwwoning. Dat betekent dat een deskundige inschat hoeveel uw woning waard is. Dit doet hij aan de hand van het huis zelf, maar ook door te kijken naar verkoopprijzen van huizen in de omgeving. Het taxatierapport kunt u naar uw geldverstrekker sturen. U kunt de taxatie zelf regelen. Ook kunt u NCG vragen om een taxatie uit te laten voeren.

Geen kosten voor u

Soms vraagt een geldverstrekker geld voor het geven van toestemming. Deze kosten hoeft u niet zelf te betalen. NCG vergoedt de administratieve kosten van de geldverstrekker, maar ook de kosten voor een notaris of taxateur. Dit valt onder schade door versterken. Dit regelt u via uw bewonersbegeleider van NCG.

Bijzondere situaties

Geldt één van onderstaande situaties voor u? Dan is er sprake van een bijzondere situatie. De informatie in dit informatieblad geldt dan mogelijk niet voor u. Bijzondere situaties zijn:

 • Tijdens de versterking of nieuwbouw wijzigt uw hypotheek. Bijvoorbeeld doordat uw huis op een andere plaats wordt teruggebouwd.
 • Door de versterking of nieuwbouw wordt uw huis minder waard. Bijvoorbeeld omdat u een kleiner huis terugbouwt dan de woning die u nu heeft.
 • Uw geld voor de versterking of sloop/nieuwbouw komt niet alleen uit uw hypotheek. U heeft bijvoorbeeld ook nog ergens anders geld geleend voor uw woning.
 • U heeft zelf de regie over de versterking of sloop/nieuwbouw. En er is sprake van een depotovereenkomst.

Geldt één van deze situaties voor u? Laat dit dan weten aan uw bewonersbegeleider.

 

TOELICHTING: VERVANGENDE ZEKERHEID Wordt uw woning gesloopt en nieuw gebouwd op dezelfde plaats? Dan wil de geldverstrekker een ‘vervangende zekerheid’. Dit noemen we ook wel een garantie om er zeker van te zijn dat u de hypotheek kunt aflossen als dat nodig is. Uw geldverstrekker wil deze garantie, omdat er tijdens de nieuwbouw tijdelijk geen onderpand (geen woning) voor uw hypotheek is. NCG zorgt voor deze vervangende zekerheid. Er is een afspraak tussen het Rijk, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars dat het versterkingsbesluit en de uitvoeringsovereenkomst voor uw woning geschikt zijn als vervangende zekerheid.