Niet veilig volgens de norm: wat zijn de mogelijkheden?

Is een woning niet veilig volgens de norm? Dan zijn er verschillende mogelijkheden (scenario's) om te zorgen voor een aardbevingsbestendige woning. De keuze is wel afhankelijk van de marktwaarde van de huidige woning en de kosten voor bouwkundig versterken of voor sloop en nieuwbouw.

De informatie op deze pagina geldt voor eigenaren waarmee het versterkingsadvies is besproken.

Bepalen marktwaarde en kosten voor versterken of sloop en nieuwbouw

De marktwaarde van de huidige woning en de kosten voor bouwkundig versterken of voor sloop en nieuwbouw zijn van invloed op de keuze die de eigenaar uiteindelijk maakt. Hieronder leggen we uit wat we onder deze begrippen verstaan.

 • Marktwaarde
  De marktwaarde is de waarde van de woning op de huizenmarkt, zonder de waarde van de grond waarop de woning staat. 
 • Kosten voor bouwkundig versterken
  De kosten voor bouwkundig versterken zijn de kosten voor de geadviseerde versterkingsmaatregelen, zoals het verstevigen van de dakconstructie.
 • Kosten voor sloop en nieuwbouw
  De kosten voor nieuwbouw zijn de kosten voor het slopen van de huidige woning en het bouwen van een gelijkwaardig en aardbevingsbestendige woning. 

  Let op: Bij het bepalen van de kosten gaan we uit van de vraag wat het kost om de huidige woning te herbouwen. Mogelijk heeft de eigenaar extra wensen om mee te nemen in het nieuw te bouwen huis. Deze zijn voor rekening van de eigenaar als deze niet binnen het budget passen.

De eigenaar beslist

Is het versterkingsadvies ontvangen? Dan zijn er soms verschillende mogelijkheden. De eigenaar van de woning beslist wat er met de woning gebeurt. Voor eigenaren van rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en meerlaagse bouw gebeurt dit in overleg met de buren. 

De verschillende mogelijkheden worden hieronder toegelicht. 

De mogelijkheden op een rij

Mogelijkheden bespreken

Een eigenaar bespreekt met de bewonersbegeleider welke mogelijkheid de voorkeur heeft. Lijkt geen enkele mogelijkheid passend, dan beoordelen we de situatie opnieuw. Dit vraagt soms extra onderzoek naar de unieke woon- en leefsituatie voordat we een definitief besluit nemen.

Uitzondering

Bovenstaande informatie geldt niet voor alle woningen. Voor bijzondere gebouwen als monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden, gebouwen in het zorgprogramma en scholenprogramma en bedrijfspanden zijn speciale afspraken gemaakt.