Zorggebouwen

Zorggebouwen krijgen speciale aandacht bij de versterkingsopgave. Dit komt omdat er kwetsbare mensen in het gebouw wonen of tijdelijk logeren, namelijk ouderen, gehandicapten en bewoners met psychische problemen. Een andere reden is dat in deze gebouwen veel mensen samenkomen. Daarnaast zijn de voorzieningen in zorggebouwen belangrijk voor de samenleving.

Nationaal Coördinator Groningen werkt samen met zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten, provincie Groningen, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis en het Rijk aan het realiseren van toekomstbestendige en aardbevingsbestendige (nieuwe) zorggebouwen.

Groninger Zorgakkoord

Op 11 maart 2019 hebben bovenstaande partijen het Groninger Zorgakkoord ondertekend. Met dit akkoord hebben zij de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en behandeling in de regio krijgen.

In het Groninger Zorgakkoord is vastgelegd dat twintig bestaande zorggebouwen verdwijnen en dat op negen locaties nieuwe zorgvoorzieningen worden gerealiseerd. Soms op de oude locatie van het bestaande zorggebouw en soms op een nieuwe locatie. In sommige gevallen bestaande uit meerdere gebouwen met verschillende functies. De nieuwe zorgvoorzieningen komen in de gemeenten Eemsdelta en het Hogeland. Alle gebouwen worden aardbevingsbestendig, duurzaam en toekomstbestendig.

Zorgprogramma

Naast de realisatie van negen nieuwe zorggebouwen werken de partijen aan het versterken en aardbevingsbestendig maken van vijftig andere zorggebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat onder andere om panden waar intramurale zorg wordt verleend, zoals ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

In overleg met de corporaties, zorgaanbieders en gemeenten is een planning opgesteld voor de te versterken zorggebouwen. De volgorde van de te versterken zorggebouwen is verdeeld over drie tranches. Per tranche worden gemiddeld 16 gebouwen opgepakt.

Video: Een tijdelijk zorgcomplex is in Bedum neergezet om cliënten van zorginstelling 's Heeren Loo te huisvesten. Het door aardbevingen getroffen complex wordt versterkt.

Laatste update: 05-01-2023