Bijzondere categorieën

Een aantal panden hoort bij een bepaalde categorie met specifieke kenmerken. Vanwege die kenmerken is de werkwijze anders dan bij het standaardtraject. Daarom hebben we deze gebouwen geclusterd. In alle aardbevingsgemeenten staan gebouwen die tot een bijzondere categorie behoren.