Duurzaam Herstel en de Versterking

In Groningen heeft naar schatting zo’n 1 op de 20 woningen met mijnbouwschade ook constructieve problemen. Daarbij gaat het vooral om funderingen van woningen. Deze constructieve problemen zorgen ervoor dat er steeds opnieuw schade kan ontstaan bij een aardbeving. Tot nu toe kon het IMG alleen erkende mijnbouwschade herstellen. Het voorkómen van herhaalschade door de constructie van een woning te verbeteren was niet mogelijk als de constructieproblemen niet door gaswinning zijn ontstaan. Door de inwerkingtreding van de Tijdelijke Wet Groningen op 1 juli 2023 is dit veranderd.

Aanpak Duurzaam Herstel

Vanaf 1 juli 2023 kan IMG ‘Duurzaam Herstel’ uitvoeren. Duurzaam Herstel, omdat het om herstel én constructieve maatregelen gaat die nieuwe schade moeten voorkomen. Deze zomer start IMG met het toepassen van Duurzaam Herstel bij 300 woningen.

Voorwaarden voor Duurzaam Herstel
Adressen die in aanmerking komen voor Duurzaam Herstel moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan om een woning.
  • De woning staat in de kern van het aardbevingsgebied. Dat wil zeggen binnen de grenzen van de voormalige gemeenten Ten Boer, Loppersum en Appingedam.  
  • De eigenaar heeft meerdere schades gemeld en 15.000 euro of meer aan schadevergoeding ontvangen. 
  • Er is sprake van schade die wijst op constructieve problemen.


Voldoet u aan de voorwaarden? Dan onderzoekt IMG of er maatregelen nodig zijn aan de fundering of de constructie om de kans op herhaalschade bij een nieuwe beving te verkleinen. Is dat nodig, dan maakt IMG samen met u een plan van aanpak om de maatregelen uit te voeren. Voor uw openstaande schademelding ontvangt u geen schadevergoeding. De schade in uw woning wordt hersteld. Uitgebreide informatie over Duurzaam Herstel vindt u op de website van IMG.

Duurzaam Herstel en versterken

Het IMG voert géén Duurzaam Herstel uit bij woningen die onderdeel zijn van de versterkingsopgave. Woningen die versterkt worden én die in aanmerking komen voor Duurzaam Herstel pakt NCG op. De eigenaar heeft dan maar één keer overlast van de uit te voeren werkzaamheden. NCG is al bij een klein aantal adressen gestart met het combineren van Duurzaam Herstel en versterken. In november breiden we dit aantal adressen uit. 

Alleen woningen die voldoen aan de voorwaarden van IMG én waarvoor het uitvoeringsplan voor de versterking nog niet is vastgesteld komen hiervoor in aanmerking.

Aanmelden voor Duurzaam Herstel

Is uw woning geen onderdeel van de versterking? En komt uw woning mogelijk in aanmerking voor de pilot Duurzaam Herstel? Dan hoeft u niets te doen. U wordt door het IMG benaderd.

Is uw woning onderdeel van de versterking? En denkt u dat uw woning in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel? Geef dit dan aan bij uw bewonersbegeleider of uw projectleider van NCG. Hij kan dan samen met u kijken of u voldoet aan de voorwaarden en u aanmelden voor Duurzaam Herstel.

Ten slotte

Bij het (verder) ontwikkelen van de werkwijze voor Duurzaam Herstel betrekt het IMG het Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging en EZK. Ook NCG is betrokken bij de aanpak voor Duurzaam Herstel. Meer informatie over Duurzaam Herstel vindt u op de website van IMG. 

Laatste update: 21-09-2023