Jaarverslag NCG 2023: mooie stappen én nog een weg te gaan

Het jaar 2023 bracht Nationaal Coördinator Groningen (NCG) verschillende handreikingen om voor én met bewoners de versterkingsoperatie nog beter uit te voeren. Daarnaast waren er in 2023 ook mooie resultaten. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2023, dat vandaag door NCG is gepubliceerd. 

Nationaal Coördinator Groningen Regina Bouius: ‘We hebben in 2023 verder gebouwd aan een NCG met medewerkers die met vertrouwen en volle inzet hun werk doen, gericht op onze bewoners. In verbinding met alle partners in de regio die vanuit een gedeelde bedoeling hun belangrijke bijdrage leveren aan een veilig en sterk Groningen waar het fijn wonen, werken en leren is. We maken mooie stappen én er is nog een weg te gaan. Ook zijn we tevreden dat onze overheadkosten net als vorig jaar op 27 procent uitkomen. Ondanks alle nieuwe taken die we erbij hebben gekregen. We beseffen dat we veel kosten maken door het extern inhuren van professionals. Dat is echter nodig om mee te kunnen bewegen in onze tijdelijke opgave.’

Nij Begun maatregelen uitvoeren

Het adviesrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen en de kabinetsreactie Nij Begun onderstreepten voor NCG de plicht om de versterkingsoperatie verder te verbeteren.  Het afgelopen jaar stond mede in het teken van het voorbereiden en uitvoeren van adviezen uit Nij Begun en het rapport van commissie Van Geel. Twee belangrijke, concrete opdrachten voor NCG zijn het meenemen van verduurzaming (isoleren) bij het versterken van woningen en het beschikbaar maken van financiële beslissingsruimte van 50.000 euro voor bewonersbegeleiders om knelpunten op te kunnen lossen. Daar zijn in 2023 mooie stappen in gezet. In 2024 gaat NCG hiermee verder. 

Tienduizend woningen ‘op norm’

In september 2023 kon NCG de tienduizendste bewoner van Groningen laten weten dat zijn woning voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm. Een mooie mijlpaal, die NCG motiveert om dit voor al de Groningers die hier nog op wachten, ook te realiseren. NCG moest helaas ook bewoners teleurstellen, omdat zij nog geen duidelijkheid kregen over of hun huis wel of niet versterkt moet worden. NCG doet er alles aan om haar belofte daarover in 2024 alsnog na te komen. Sinds april voldoen bijna 14.000 woningen aan de landelijke veiligheidsnorm. Dat is ruim vijftig procent van alle adressen in de versterkingsopgave.

Regiobouwmeester aangesteld

In september heeft NCG een regiobouwmeester aangesteld voor de versterkingsoperatie. De inzet van de regiobouwmeester is van belang voor het behouden van bestaand erfgoed en het realiseren van nieuw erfgoed. Want Groningen versterken, is ook het koesteren van de omgeving die Groningen het thuis maakt van zoveel trotse bewoners. De mooie straatjes, de monumentale boerderijen, kerkjes en beeldbepalende panden en groen. Daar willen we ook als NCG, samen met de partijen die hierin een belangrijke rol hebben, met zorg mee omgaan.