Helft van de adressen voldoet aan de veiligheidsnorm!

Maandrapportage april gepubliceerd
Vandaag publiceerden wij onze maandrapportage over april. Deze maand bereikten we de mijlpaal dat meer dan de helft van de adressen in de versterkingsopgave voldoet aan de veiligheidsnorm. Een resultaat waar we trots op zijn! En een resultaat dat ons stimuleert ervoor te zorgen dat ook de resterende adressen zo snel mogelijk aardbevingsbestendig zijn.

De overige opvallende punten lichten we hieronder toe.

2.618 (her)beoordelingen vastgesteld
In het eerste kwartaal van 2024 stelden we 2.319 beoordelingen en 299 herbeoordelingen vast. Daarnaast was er 26 keer sprake van uitval: adressen die we beoordeelden met de typologieaanpak, maar die niet bleken te voldoen aan de criteria om in een bepaalde typologie te passen. Deze adressen moeten we nogmaals beoordelen met de praktijkaanpak of de klassieke methode.

1.951 adressen na beoordeling op norm (veilig)
Voor 1.951 adressen bleek dit jaar uit de beoordeling dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden. Begin dit jaar was de verwachting dat we in 2024 voor 1.600 adressen een 'besluit op norm' opstellen. Uit het resultaat blijkt dat het aantal adressen dat niet versterkt hoeft te worden nu al hoger is dan verwacht.

Bouwkundig versterkt: 102 adressen
In 2024 werden 102 adressen versterkt (veilig) opgeleverd. In het begin van het jaar is het aantal opgeleverde adressen altijd lager dan in de laatste maanden van het jaar. De doelstelling is dit jaar 1.400 adressen versterkt of nieuw op te leveren.

13.898 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm (50,3% van de werkvoorraad)
Eind april voldeden 13.898 adressen aan de veiligheidsnorm. Dit is 50,3% van alle 27.610 adressen in de versterkingsopgave. Bij 9.161 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 177 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig. 4.560 adressen zijn bouwkundig versterkt.

Meer weten? Bekijk dan de maandrapportage over april voor alle overige gegevens.