Eerste helft 2024 ruim 4.200 adressen duidelijkheid over veiligheid woning

De eerste helft van 2024 heeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) er alles aan gedaan om zoveel mogelijk bewoners duidelijkheid te geven over de veiligheid van hun woning bij aardbevingen. Voor ruim 4.200 adressen is dat gelukt.  Dat betekent dat we voor circa 1.280 adressen het beoordelingsrapport na 1 juli vaststellen.

Strakke planning

Het resultaat van ruim 4.200 vastgestelde (her)beoordelingsrapporten in een half jaar is onder meer bereikt door de kwaliteit van de administratie rondom de nog te beoordelen adressen te verbeteren. Hierdoor konden we strakker sturen op de opleverdata van de ingenieursbureaus die de beoordeling maken. De strakke planning maakt het voor NCG en de ingenieursbureaus mogelijk om op tijd de benodigde capaciteit voor het aantal vast te stellen beoordelingsrapporten te regelen.

Kwaliteit is leidend 

Door de strakke planning en het vergroten van de datakwaliteit hebben we onze werkwijze verbeterd. Bij het vaststellen van de beoordelingsrapporten is de kwaliteit altijd leidend. Bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de beoordeling van hun woning betrouwbaar is.

Besluit op norm
Een deel van de eigenaren ontving een Besluit op norm. Uit de beoordeling bleek dat de woning voldoet aan de veiligheidsnorm en dat versterking niet nodig is. Bij dit besluit ontvangt de eigenaar een eenvoudig en voor iedereen begrijpelijk rapport. Eigenaren die meer onderbouwing willen van het besluit kunnen het uitgebreide inspectierapport en de bijbehorende berekeningen opvragen. Hierover worden ze geïnformeerd door een bewonersbegeleider. Als een eigenaar dat wil kan het ingenieursbureau ook een toelichting geven op de beoordeling.

Versterking nodig
Eigenaren van wie de woning versterkt moet worden ontvangen een beoordelingsrapport waarin ook de geadviseerde versterkingsmaatregelen staan. Een van de volgende stappen in het traject is dan om samen met de eigenaar, het ingenieursbureau en de aannemer te bespreken op welke wijze de geadviseerde maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Duidelijkheid na 1 juli

Aan een aantal eigenaren beloofden we in december dat we hun (her)beoordeling voor 1 juli zouden vaststellen. Voor circa 1.280 adressen is dit helaas niet gelukt. De bewoners ontvangen hierover deze week bericht via een bewonersbegeleider of via een brief van NCG.

Het later vaststellen van het (her)beoordelingsrapport komt onder meer doordat we bij een aantal adressen voor een ander ingenieursbureau hebben gekozen. Ook is een aantal adressen later dan gepland uitgezet bij een ingenieursbureau, waardoor het bureau de adressen niet voor 1 juli kan opleveren.

Ten slotte zijn er adressen waarvoor in december al duidelijk was dat ze na 1 juli een beoordelingsrapport ontvangen. Het gaat dan om complexe situaties. Of om adressen waarvan de eigenaar niet mee wil werken aan de versterking of de beoordeling wil uitstellen. Ook adressen die pas dit jaar aan de versterkingsopgave zijn toegevoegd of een herbeoordeling aanvroegen ontvangen na 1 juli een beoordelingsrapport.