“Een huis is meer dan een verzameling stenen. Het is iemands thuis.”

Aan het woord

In het dorp ’t Zandt in de gemeente Eemsdelta is de versterking in volle gang. Er wordt onder andere gewerkt aan de Oosterstraat, Hink Oostingstraat en Karshof. In totaal versterkt NCG op dit moment zo’n 40 particuliere woningen in het dorp. Projectmanager Erik van den Broek is vanaf 2018 betrokken bij de werkzaamheden in ’t Zandt. Wij spraken hem over de uitdagingen in zijn werk, hoe hij de veranderende spelregels ervaart en waar hij de meeste voldoening uit haalt.

Het beste voor bewoners

Als projectmanager stuurt Erik de sloop/nieuwbouw aan in het dorp. Daarbij werkt hij veel samen met externe partijen zoals de aannemer, architect, de gemeente, de welstandscommissie en ecologen. Maar de belangrijkste samenwerkingspartner is de woningeigenaar. Erik: ‘Zorgen dat iedere bewoner krijgt waar hij recht op heeft. Mijn belangrijkste doel is om bewoners daar zoveel mogelijk bij te helpen.’

Als Erik terugblikt op het verloop van de versterkingswerkzaamheden in ’t Zandt geeft hij aan dat hij daarbij voor een aantal uitdagingen heeft gestaan. ‘In 2018 zijn we in ’t Zandt begonnen met vier versterkingsprojecten namelijk de Oosterstraat, Hink Oostingstraat, Karshof en twaalf vrijstaande woningen. In september organiseerden we de eerste bewonersavonden in het dorpshuis. Die avonden staan mij nog goed bij. Bewoners waren boos en wantrouwend. Dat kan ik mij ook goed voorstellen. Sommige bewoners hadden twee jaar daarvoor al te horen gekregen dat hun woning onveilig was. Vervolgens hoorden zij twee jaar lang niks. Wij hebben er hard aan moeten werken om dat gevoel te keren’, legt Erik uit.

Sloop/nieuwbouw

‘Samen met de bewoners in ’t Zandt hebben we er gedurende het traject voor gekozen om alle woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Daarbij hebben we aan bewoners gevraagd wat zij belangrijk vonden bij de nieuwbouw van hun woning. Dan moet je denken aan het soort materiaal en de indeling van het huis. Ook hebben we de bewoners betrokken bij de keuze voor een aannemer. Zij mochten stemmen op hun favoriet. Per project hebben we aannemers uitgenodigd om mee te doen aan de aanbesteding. Tijdens een presentatieronde in het Dorpshuis in ’t Zandt probeerden zij de bewoners ervan te overtuigen de meest geschikte partij te zijn voor de bouw van hun huis. Dat leverde uiteenlopende presentaties op en vrij unanieme stemresultaten.’

Veranderende spelregels

Erik vertelt: ‘Ik heb ervaren dat de spelregels soms veranderen tijdens de looptijd van een project. Dan is het soms lastig uit te leggen aan een bewoner waarom een project vertraging oploopt. Alleen door concrete daden en door te laten zien dat je het serieus meent kun je proberen dit vertrouwen weer terug te winnen. Ik heb het gevoel dat we wat dat betreft in ’t Zandt weer op de goede weg zitten’.

Een (t)huis om in te leven

'Ik ben een bouwer in hart en nieren. Ik heb architectuur gestudeerd in Delft, en heb vrijwel altijd bij bouwbedrijven gewerkt. Wat ik het mooiste vind is dat er na 1,5 jaar over papier gebogen te staan, er aan het einde van de rit een mooie woning of gebouw staat. Dat er, als het goed is, 60 jaar later nog steeds staat. Uiteraard met een tevreden bewoner. Dat concrete resultaat vind ik het mooiste wat er is. Een huis is meer dan een verzameling stenen. Het is iemands thuis’, concludeert Erik.