‘Het gevoel is zo anders als je er zelf voor kiest om een nieuw huis te laten bouwen’

Aan het woord

In hun zelf geregelde tijdelijke woning vertellen Ria en Richard over hun lange sloop- en nieuwbouwtraject en wat dit met hen heeft gedaan. Binnenkort verhuizen ze terug naar hun nieuwe huis in Loppersum.

Het verhaal van Ria en Richard begint ongeveer tien jaar geleden. Richard vertelt: ‘In de straat was contact met het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Het CVW gaf aan dat de woningen niet veilig genoeg waren en er wat met de woningen moest gebeuren. Er kwamen verschillende ideeën voorbij, zoals het plaatsen van window frames, de buitenmuren eraf halen en een ijzeren frame over het hele huis en dan steenstrips eromheen. Over die steenstrips hebben we flinke discussies gehad, omdat wij die niet mooi vonden. Ook was het idee om te gaan heien.

Daarna bleek dat het toch goedkoper was om te slopen en nieuw te bouwen. Het is uiteindelijk dan ook sloop en nieuwbouw geworden. We konden daarna uit drie aannemers kiezen en hebben voor Heijmans gekozen. In 2019 hield het CVW op te bestaan en ging Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over de uitvoering van de sloop en nieuwbouw van ons huis. De verwachting was dat we in september 2021 terug naar ons nieuwe huis konden.’ 

Achterstallig onderhoud

Doordat hun huis gesloopt zou worden, besloten Richard en Ria om geen onderhoudsklussen meer op te pakken. Ria: ‘Omdat ons huis toch gesloopt zou worden, deden we er niks meer aan waardoor het er eigenlijk niet meer uitzag. Doordat de sloop langer duurde dan verwacht, kwam er steeds meer achterstallig onderhoud. Het huis gaat dan gevoelsmatig steeds verder van je af staan. Je schaamt je dan wel voor zo’n slecht onderhouden huis hoor.’ 
 

Andere keuzes

‘Als je zelf een nieuw huis wil laten bouwen, is het gevoel zo anders. Dan ga je zelf met een aannemer in zee. Wij hadden geen keus, wij moesten wel. Er werd ons ook steeds gevraagd hoe we het hebben wilden, bijvoorbeeld met de elektriciteit. Je bent maar een leek, dus dat was heel lastig om daar keuzes in te maken. Gaandeweg leer je er meer over, dus nu denken we soms ook hadden we maar andere keuzes gemaakt’, geeft Ria aan.
 

Betere uitleg

Richard: ‘Wij werken allebei in het onderwijs en begrijpen echt wel veel, maar die technische tekeningen en waar al die budgetten naartoe gaan, dat is bijna niet te begrijpen. We hadden daar betere uitleg over willen hebben. Ook krijg je daar onderling irritatie over. Over hoe de een het interpreteert en hoe de ander het weer op een andere manier ziet. Dat komt allemaal wel weer goed, maar het is niet goed als je er samen onenigheid over krijgt. Dat wil je niet.’

Wij werken allebei in het onderwijs en begrijpen echt wel veel, maar die technische tekeningen en waar al die budgetten naartoe gaan, dat is bijna niet te begrijpen.

Goede begeleider

Het echtpaar heeft hun tijdelijke woning zelf geregeld: ‘Onze dochter woonde hier, maar ging in Amsterdam werken en wonen. Wij konden daarom in haar woning hier in Loppersum.’ Door de jaren heen hebben ze veel verschillende begeleiders gehad. ‘Vanaf het moment dat we naar het huis van onze dochter verhuisden in 2020, werden we begeleid door Henk. Henk heeft veel voor ons gedaan. Hij zoekt dingen voor je uit en reageert ook snel’, zegt Ria.
 

Houd contact

Richard en Ria geven aan dat de communicatie vanuit NCG niet altijd goed is gegaan. Richard: ‘We hoorden vaak een hele lange tijd niks. Dan ga je er met anderen over praten en gaat het rondzingen in de straat over wat er aan de hand zou kunnen zijn. Vertel dan dat er even niks gebeurt, dan hoeven we dat ook niet zelf in te vullen. Ook al is het maar een mailtje iedere week, laat ons weten wat er wel of niet gebeurt. Wij hadden daar behoefte aan.’
Als laatste zegt Ria: ‘Ons nieuwe huis ziet er prachtig uit, het is heel mooi geworden. Ik ben blij dat we binnenkort weer terug kunnen. Het heeft alleen zo ontzettend lang geduurd.’ 
 

Reactie NCG:

Doordat de gaswinning afneemt zijn minder intensieve versterkingsmaatregelen nodig. Ook weten we tegenwoordig beter hoe we een woning aardbevingsbestendig kunnen maken. Daardoor zal er minder sloop en nieuwbouw nodig zijn en zullen versterkingstrajecten korter zijn.

Wij zijn ons ervan bewust dat de communicatie vanuit NCG beter kan en moet. De projectgroep  bewonerscommunicatie is hier op verschillende manieren mee aan de slag gegaan. Zo proberen we ons taalgebruik beter af te stemmen op de bewoners en minder ambtelijk te zijn in onze communicatie. Ook maken we sinds kort gebruik van een bewonersadviesraad die onder andere kritisch meekijkt naar onze wijze van communiceren.