Besluit op norm: woning voldoet aan de veiligheidsnorm

Blijkt uit de beoordeling dat uw woning* voldoet aan de veiligheidsnorm? Dan is Nationaal Coördinator Groningen wettelijk verplicht om dit vast te stellen met een besluit. Dit is het ‘besluit op norm’. Hieronder leest u meer over dit besluit en wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Wanneer ontvangt u dit besluit?

Tijdens de opname van uw woning zijn alle belangrijke bouwtechnische gegevens over uw gebouw verzameld. Een bouwkundige bestudeert deze gegevens en beoordeelt of uw woning veilig genoeg is bij een aardbeving of niet (op norm of niet). Is uw woning veilig genoeg? Dan voldoet uw woning aan de veiligheidsnorm en is versterken niet nodig.

NCG controleert de beoordeling. Accepteert NCG de beoordeling, dan stelt NCG een besluit op norm op. De beoordeling en het besluit delen en bespreken we met u. Het opstellen van het besluit op norm gebeurt een aantal maanden na het uitvoeren van de opname. 

Wat staat er in het besluit op norm?

In het besluit op norm staat dat uw woning voldoet aan de veiligheidsnorm en dat versterken niet nodig is.

De veiligheidsnorm

NCG beoordeelt of een woning voldoet aan de veiligheidsnorm. Dit houdt in dat gekeken wordt of een woning bestand is tegen aardbevingen. De veiligheidsnorm zegt dat je een woning bij een (zware) aardbeving veilig en op tijd moet kunnen verlaten. Is dit het geval, dan is versterking van de woning niet nodig. Bij deze beoordeling houdt NCG er rekening mee dat de gaswinning in 2023 stopt. Onafhankelijke deskundigen van het KNMI, Staatstoezicht op de Mijnen en TNO verwachten dat daardoor de kans op zware aardbevingen afneemt.

Bezwaar maken tegen het besluit op norm?

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Als u het besluit op norm heeft gekregen, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Hoe u bezwaar kunt indienen leest u hier: Bezwaar en Beroep.

Vragen?

Heeft u vragen over het besluit op norm? Dan kunt u contact opnemen met uw bewonersbegeleider of projectleider. U kunt ons ook op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen op 088 - 041 44 77. Of u kunt ons mailen via het contactformulier op onze website. 

* Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 19-06-2023