Rekening indienen bij NCG

U heeft ervoor gekozen om onderdelen van het versterkingsproces in eigen beheer uit te voeren. Dat betekent dat u zelf opdracht geeft aan een bedrijf voor de uitvoering van het werk. U kunt de rekening daarna indienen bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). NCG betaalt de rekening dan aan de opdrachtnemer. We noemen dit het trekkingsrecht. Op deze pagina leest u hoe dit werkt en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Wanneer voldoet u aan de voorwaarden?

 • U heeft een brief met een besluit van NCG ontvangen waarin staat dat u recht heeft op een vergoeding via het trekkingsrecht.
 • De gekozen aannemer, het ingenieursbureau, de bouwadviseur of financieel adviseur is geregistreerd bij NCG. Is de opdrachtnemer nog niet geregistreerd? Dan moet de opdrachtnemer zich eerst aanmelden bij NCG. Op de pagina Meewerken aan versterkingsmaatregelen staat hoe dit werkt.
 • NCG vergoedt alleen de kosten die bij het versterkingsproces horen. Brengt de opdrachtnemer ook andere kosten in rekening? Die mogen niet op dezelfde rekening staan. Spreek met de opdrachtnemer af dat u een aparte rekening krijgt voor de kosten die NCG betaalt.

Rekening indienen bij NCG

Waar moet een rekening aan voldoen? Op de rekening moet de volgende informatie over de opdrachtnemer staan:

 1. De handelsnaam zoals deze in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat.
 2. Het volledige bezoekadres: straat, postcode en plaatsnaam.
 3. Het IBAN-rekeningnummer van de opdrachtnemer.
 4. Het btw-nummer van de opdrachtnemer.
 5. Het KvK-nummer zoals dit in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat.
 6. Het factuurnummer. 
 7. De factuurdatum. Dit is de dag, de maand en het jaar waarop de rekening is gemaakt.

Op de factuur moet de volgende informatie over de eigenaar, opdracht en levering staan:

 1. Uw naam, adres, postcode en woonplaats.
 2. U zet uw dossiernummer op de rekening. Dit noemen we het AD-nummer. Dit is het kenmerk van de brief met het besluit waarin staat dat u recht heeft op trekkingsrecht.
 3. De naam van uw projectleider van NCG.
 4. Een omschrijving van de geleverde goederen of diensten.
 5. De prijs die u en de opdrachtnemer hebben afgesproken. Ook staan hier de kosten die de opdrachtnemer al in rekening heeft gebracht en de kosten die de opdrachtnemer nog in rekening brengt. Vermeld het bedrag in euro’s.
 6. Eventueel meerwerk. Dit is werk dat niet in de offerte of overeenkomst staat. Vermeld het bedrag in euro’s. Stuur ook een bijlage mee met goedkeuring van NCG voor het meerwerk.
 7. Bedrag exclusief btw. Vermeld het bedrag in euro’s.
 8. Het geldende btw-percentage en bedrag. Vermeld het btw-bedrag en tarief.
 9. Totaalbedrag inclusief btw. Vermeld het totaalbedrag in euro’s.
 10. Rekeningnummer van de opdrachtnemer.
 11. Uw handtekening en de datum waarop u de rekening ondertekent.

Hoe dient u een rekening in?

Heeft u de rekening gecontroleerd en bent u akkoord? Stuur de rekening naar NCG voor de betaling van de rekening. Lever alle bestanden per e-mail aan in pdf-formaat. Zorg dat alle bijlagen (zoals foto’s) goed leesbaar zijn. Stuur de bestanden naar: declaraties@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Kunt u de bestanden niet per e-mail opsturen? Stuur de rekening en bijlagen dan per post naar:

Nationaal Coördinator Groningen
Financiële administratie
Postbus 3006
9701 DA Groningen

Wat gebeurt er nadat u een rekening heeft ingediend?

NCG controleert de rekening. Voldoet de rekening aan de voorwaarden? Dan betalen we het bedrag binnen twee weken uit aan de opdrachtnemer. We doen dit op het rekeningnummer dat op de rekening staat. Dient u een rekening in van een opdrachtnemer die nog niet bekend is bij NCG? Dan kan het langer duren voordat NCG de rekening betaalt. We doen ons best om de rekening zo snel mogelijk te betalen. NCG kan ook beslissen de rekening (nog) niet te betalen. Bijvoorbeeld als de rekening niet aan de voorwaarden voldoet.

Bent u ondernemer?

Als ondernemer kunt u btw verrekenen. Daarom betaalt NCG de rekening aan de opdrachtnemer zonder btw. U moet zelf de btw aan de opdrachtnemer betalen. Deelt u het gebouw met iemand anders? Dan kan het ook zijn dat u slechts een deel van de btw kunt terugvragen. In het besluit staat of uw trekkingsrecht (deels) is toegekend met of zonder btw. Voor het bedrag dat u niet kunt terugvragen, krijgt u van ons een vergoeding.

Iemand machtigen

Wilt u dat iemand anders namens u de rekening indient? Stuur dan een machtigingsformulier mee met de rekening. U kunt een machtigingsformulier aanvragen bij uw contactpersoon van NCG.

Laatste update: 09-10-2023